Rabu, 22 Julai 2009

Teori Strukturalisme

Strukturalisme

Salah satu cara bagi memahami pendekatan Strukturalism dengan cara memahami konsep ‘Struktur’. Tanpa memahami konsep asas asas, ia akan menyukarkan untuk memahami pergerakan intelektual yang dirujuk sebagai intelektual secara tradisonalnya.

Secara tradisionalnya, wujud masalah memahami sesuatu benda secara nyata. Perkataan ini merujuk satu situasi seperti bangunan, dimana ia wujud secara fizikal. Dengan kata lain, Struktur didalam struktural adalah sesuatu benda yang tidak nyata atau bersifat fizikal. Struktur merujuk kepada model pemikiran yang terbina sekepas ia menjadi realiti. Model ini tidak bersifat keterlaluan tetapi menuntut pemahaman yang tersembunyi atau secara lebih mendalam tentang sesuatu permasalahan. Merujuk kepada pendekatan strukturalisme membantu memahami atau memudahkan sesorang memahami sesutu pekara dengan lebih jelas atau strukturalis

Aspek yang paling sukar berkaitan strukturalisme ia tidak berlandaskan situasi yang konkit atau situasi fizikal seperti secara biologi atau sains., tetapi berlandaskan realiti budaya sebagai organisasi yang berkaitan atau cerita. Realiti budaya dapat mejelaskan sesuatu pemikiran secara struktur. Model strukural oleh strukturalis hanya wujud dalam pemikiran manusia tetapi bukan secara semulajadi.contoh aliran Marxis. Terdapat banyak Strukturalis seperti Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Lacan dan Lévi-Strauss. Terdapat pelbagai kemungkinan yang menuntut kepentingan sosial dan atau teori psikologi dan sifat – sifat kebiasaan sains trukturalis membina model psikologikal otau realiti sosial.Lebih tepat lagi seperti yang dilakukan oleh Sigmmund Freud dan Karl Marx. Kesemuanya terdapat perbezaan yang boleh dipanggil permukaan ( kesedaran, superstruktur) struktur dan dalam ( bawah kesedaran, infrastruktur) struktur. Dakwaan strukturalis untuk memahami struktur permukaan satu cara pemahaman struktur dalaman, dan bagaimana ia mempengaruhi struktur permukaan. Lebih tepat, semua Srukturalis lebih mengetahui tentang pengaruh Lévi-Strauss. Strukturalisme , bagaimanapun tidak seragam sekolah atau metodologi. Lévi-Strauss tidak memonopoli pendidikan struktural di dalam antropologi atau displin yang lain. Tambahan lagi kerja – kerja yang dilakukan oleh Strukturalis telah merebak, berbeza-beza dan sukar. Bagaimanapun disebabkan pengaruh Lévi-Strauss yang cemerlang, contoh pendekatan Strukturalis. Didalam antropologi yang menggunakan konsep ‘struktur’ sebelum Lévi-Strauss seperti R. Radcliffe-Brown, George Peter Murdock, dan ramai lagi yang menggunakan cara yang berlainan.Bagimanapun, perlu diingat pengaruh Lévi-Strauss didalam pelbagai bidang dan bukan saja berpengaruh dalam bidan antropologi tetapi lingusitik, geologi dan sebagainya. Lévi-Strauss membentuk arah atau corak pemikiran antropologi dalam pekerjaannya. Aspek utama Lévi-Strauss dapat diringkaskan dibawa tiga kategori utama iaitu ( 1 ) Perkaitan teori, ( 2 ) proses pmikiran manusia, dan ( 3 ) analisis struktural tradisonal.

( 1 ) Perkaitan Teori. Teori Lévi-Strauss menyumbang antropologi sosial yang banyak signifikan yang dikenali sebagai ‘alliance theory’. Perkaitan teori yang lebih menekankan masyarakat yang bertentangan ………….pada dasarnya, sepatutnya pertukaran wanita antara kumpulan yang berkaitan dengan lelaki memberikan melahirkan perpaduan sosial yang baik, dan keputusan kepaduan peluang yang lebih baik ke arah survival untuk semua ahli timbul akibat kumpulan yang rapat. Lévi-Strauss mendakwa perkahwinan yang dikawal melalui preskripsi dan lebih menyukai berbanding pengharaman perkahwinan yang dibuat secara ‘pertukaran’di dalam kesatuan wanita yang ringkas. Pertukaran ini disertai dengan pertukaran hadiah, memastikan kerjasama ahli dalam kumpulan.

Lévi-Strauss menganalisis sumbang muhrim dengan menabjubkan.Baginya, kaitan antara semulajadi dan kebudayaan manusia datang dari yang pengharaman secara universal. Sumbang muhrim merupakan antara kecenderungan dalam diri dan perbuatan budaya sebagai elemen kawalan tingkahlaku manusia. Seks dan yang lain nya sebagai panduan budaya; lelaki akan menjadi satu entiti budaya.

(2) Proses pemikiran manusia ; merupakan satu proses fungsi pemikiran . Lévi-Strauss mendakwa manifestasi mungkin sangat berbeza , proses pemikiran manusia sama dengan semua budaya. Keputusan kesepaduan proses pemikiran manusia dari biologi otak manusia dan caranya dilakukan. Sebagai keputusan kesepaduan contohnya pengelasan alam semesta oleh ‘manusia primitif’mempunyai asas persamaan apabila dilakukan oleh mana – mna kumpulan berdasarkan kepada contoh. Secara faktanya, model ini timbul akibat pengelasan yang berbeza yng tidak mempunyai perkaitan dengannnya. Analisis mitos Lévi-Strauss juga berdasarkan kesepaduan pemikiran manusia.

( 3 ) Analisis struktural mitos : Minat Lévi-Strauss selari dengan proses pemikiran. Percubaan Lévi-Strauss menemui ketetapan secara tanpa sedar pemikiran manusia.Penggunaan model srukturalis mitos membenarkan untuk mengurangkan bahan kajian bagi memudahkan tingkat pengurusan. Cara begini paling menonjol kerana dapat dilaksanakan dengan jaya berdasarkan konsep dibawah iaitu; a ) permukaan b ) dwi budaya/semulajadi yang bertentangan, dan c ) pengantaraan

a ) Permukaan dan Struktur Dalaman : Untuk menemui model / struktur mitos mesti menyelongkar struktur dalaman mitos. Struktur permukaan memberikan kita naratif, struktur dalaman menjelaskan mitos. Penemuan ini memberikan kesempurnaan utama dwi pertentangan dalam struktur dalaman.

b ) Dwi pertentangan : Terdapat alam dan alam semulajadi di dalam pemikiran manusia. Mereka sebegitu , siang dan malam, kiri dan kanan atau semulajadi atau budaya. Semulajadi atau budaya selalu berfungsi sebagai dwi pertentangan cerita. Bagaimanapun ia bergantung kepada cerita atau mitos pertukaran dwi pertentangan. Sebagai contoh, dwi pertentangan kehidupan dan kematian menjelaskan tentang ‘ Sleeping Beauty’ Disini struktur dalaman sebuah cerita mencadangkan apabila 13 pari- pari mengisytiharkan Sleeping Beauty telah mati pada usia 15 tahun. Kehidupan dan kematian yang bertentangan merupakan dua kedudukan yang berbeza. Penyelesaian antara masalah ni amat perlu.

c ) Pengantaraan : Dwi pertentangan membolehkan perngantaraan menemui cara penyelesaian yang bertentangan antara dua. Pengantaraan budaya/alam antara dua pertentangan budaya yang merentas alam. Dalam kes Sleeping Beauty pengataraan alam berbeza sama sekali tetapi terbenam dalam hal yang berkaitan subject. Disini pertentangan kehidupan dan kematian berdasarkan pengataraan tindakan 12 pari-fari. Kematian ialah pertukaran tidur selama 100 tahun.

Didalam Sleeping Beauty atau sebarang mitos dalam struktur dalaman naratif dianalisis melalui penemuan dua pertentangan dan kesepaduan pengantaraan. Proses ini mungkin dicipta sendiri oleh dwi pertentangan baru dalam sesebuah cerita berdasarkan keperluan berikut sehingga sampai ke akhir pengantaraan cerita.

Strukturalisme merupakan pergerakkan intelektual berdasarkan berdasarkan pengurangan material dalam model merujuk sebagai struktur. Asas strukturalisme memahami struktur yang tidak bersifat nyata merupakan manifestasi realiti; tetapi model kognitif ialah realiti. Lévi-Strauss menekankan semua kebudayaan bukan hanya kefahaman sarjana diseluruh alam semesta sebagai model, tetapi manusia yang memahami dunia berdasarkan pemikiran struktur

1 ulasan:

  1. Strukturalisme ni, boleh digunapakai dalam analisis sturuktural sesebuah karya tak??
    Adakah ini sama atau dua perkara yang berbeza?

    Perlu kan penjelasan ringkas tapi padat ...

    BalasPadam