Sabtu, 23 Mei 2009

Dipetik dari Malaysia kini.


Lagi tokoh sastera tolak PPSMI
Jimadie Shah Othman May 23, 09 4:26pm

Walaupun berbakat besar dan disebut-sebut sebagai calon Sasterawan Negara ke-10, Datuk Dr Anwar Ridhwan mungkin mengalami laluan sukar mencapainya.Beliau semakin lantang mempertikaikan dasar kontroversi Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) - hari ini di depan 200 penulis muda dunia sastera Melayu."Adalah suatu ironi dan tragedi apabila bangsa yang sedang berkuasa di sesebuah negara, tidak menggariskan wawasan yang besar dan realistik tentang masa depan bahasanya, sebaliknya meminggirkan bahasanya ke sudut pentas kehidupan utama bangsa dan negara," katanya dalam ucap utama di perhimpunan terbesar sasterawan muda Malaysia. "Jika sesuatu dasar, seperti dasar PPSMI ini hanya memberi faedah kepada segelintir pelajar, tetapi dalam masa yang sama mengecewakan begitu banyak pelajar luar bandar, ceruk dan pedalaman, maka dasar itu boleh dianggap gagal. "Para pelajar di luar bandar, ceruk dan pedalaman bukan sahaja tidak dapat mempertingkatkan penguasaan bahasa Inggeris mereka melalui pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik, malah lebih malang lagi tidak dapat menguasai ilmu sains dan matematik yang disampaikan bukan melalui bahasa ibunda mereka."Jika kegagalan itu berterusan, dan dianggap remeh pula oleh kementerian yang berkenaan, maka satu generasi pelajar luar bandar, ceruk dan pedalaman (kebanyakannya Melayu) menjadi mangsa kepada dasar yang tidak adil ini. "Akibat kegagalan itu, mereka akan terlepas peluang pekerjaan yang lebih baik."Bekas pengarah penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) itu yang terkenal dengan novel Naratif Ogonshoto – satira politik yang mengecam kerakusan orang berkuasa – menyampaikan ucapannya berjudul 'Arah dan Cabaran Penulis Muda' di Melaka pagi ini. Dalam ucapannya kira-kira sejam, beliau menegur ahli politik Melayu dalam kerajaan yang menjadi pencetus utama timbulnya rasa tidak yakin terhadap bahasa mereka sendiri."Sejak sedekad yang lalu, masyarakat Melayu pada umumnya meragui adanya rasa bangga (terhadap) bahasa Melayu di kalangan ahli politik Melayu yang berkuasa," katanya.Anwar berkata, sikap pemimpin tersebut digambarkan melalui penggunanan bahasa Inggeris dalam majlis rasmi dan tidak bersungguh-sungguh membina jati diri kolektif pelajar menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang tunggal."Mereka mempunyai pertimbangan lain, termasuk politik, yang dilihat lebih besar dan wahid (pertama) berbanding bahasa bangsanya," katanya.Teks ucapannya juga boleh diperolehi di blognya. Kritikan Anwar hari ini yang pertama dilontar di depan khalayak sebesar itu, selain wawancara di sebuah tabloid politik dan dialog-dialog kumpulan kecil masyarakat sastera.Walaupun pelbagai pihak dan tokoh budaya sebelum ini lantang menuntut pemansuhan dasar kontroversi itu – sehingga membawa kepada demonstrasi besar 7 Mac lalu – Anwar dilihat tidak lantang sebelum ini.Pemenang Hadiah Sastera Perdana Malaysia pada tahun 2000 melalui novelnya itu turut terkenal dengan novel Hari-hari Terakhir Seorang Seniman dan Arus.Selain Anwar, tokoh-tokoh lain yang disebut layak untuk Sasterawan Negara penyair Datuk Baharuddin Zainal dan novelis Zaharah Nawawi.Malaysiakini difahamkan Perhimpunan Penulis Muda Nasional 2009 selama tiga hari sejak pagi tadi akan merumuskan satu resolusi membantah dasar PPSMI.Awal bulan ini, kesemua lima sasterawan negara yang masih hidup termasuk Muhammad Salleh, Datuk Noordin Hassan dan Datuk Abdullah Hussain menolak dasar kontroversi itu - pertama kali gabungan tokoh besar budayawan Melayu secara terbuka dan berani menentang dasar kerajaan.

Jumaat, 15 Mei 2009

Sastera perpaduan

Sastera perpaduan: Isu dan cabaran.
Rosli Bin Abd. Manas

Abstrak
Masyarakat di Malaysia dewasa ini sering dihambat dengan permasalahan dalam membentuk sebuah masyarakat yang bersatu. Permasalahan dalam masyarakat yang berbilang kaum semakin rencam ,jika tidak ditangani dengan segera akan menyebabkan berlaku peristiwa yang tidak diingini. Pelbagai usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu, antaranya dengan menggunakan medium sastera sebagai alat untuk menyatukan masyarakat. Penulis akan membincangkan peranan sastera dalam pendidikan, dasar- dasar pendidikan , pertubuhan bukan kerajaan dan bahasa itu sendiri sebagai satu elemen yang penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang bersatu.

Pengenalan

Perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan yang erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja antara kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Dari segi simantik ia berasal dari perkataan ‘padu’ iaitu ‘mampat’, padu atau ‘pejal’. Maka perkataan perpaduan membawa makna ‘pergabungan’. Dalam kata lain perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan negara

Hasrat kerajaan dalam melahirkan sebuah masyarakat yang bersatu adalah selaras dengan Rancangan Wawasan 2020. Melalui Wawasan 2020, kerajaan telah menjadikan perpaduan rakyat antara cabaran utama. Isu perpaduan antar cabaran utama dari sembilan cabaran untuk mencapai matlamat Wawasan 2020 yang berbunyi, “Mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu yang mempunyai matlamat yang serupa dan boleh dikongsi bersama, berintegrasi di peringkat Wilayah dan antara kaum, berasaskan persamaan hak dan keadilan

Sejarah pendidikan telah memainkan peranan penting dalam membentuk perpaduan negara menerusi Akta Pelajaran 1961 yang dilaksanakan berdasarkan Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Dasar Pelajaran Kebangsaan yang digubal lebih menjurus kepada usaha kerajaan menyatupadukan semua kaum:
Tujuan Dasar Pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud
hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di
dalam negeri ini dengan menggunakan bahasa kebangsaan
sebagai bahasa pengantar yang besar, walaupun perkara ini
tiada dapat dilaksanakan dengan serta-merta melainkan
hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur.

Sekiranya kita meninjau secara kasar, dasar dan sistem pendidikan kebangsaan, ia berupaya melahir dan mengeluarkan pelajar yang berilmu, bermoral (akhlaq), beradab dan bersopan, seorang individu yang boleh menjadi warga negara yang cukup baik

Pelaksanaan penggunaan unsur – unsur sastera telah mula diperkenalkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu bermula pada tahun 1984. Lanjutan daripada pengenalan tersebut, unsur sastera telah dijadikan sebagai satu komponen yang khusus dan wajib diajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah menengah secara berperingkat mulai Mac 2000, bagi tingkatan satu dan empat, manakala pada tahun 2001 untuk tingkatan dua dan lima serta tahun 2002 bagi tingkatan tiga.

Hasil Mesyuarat Jemaah Menteri Bil.4/99 bertarikh 24 Februari 1999 mencadangkan supaya Komponen Kesusasteraan Melayu dimasukkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu – Lima. Gesaan ini telah diterima oleh Pusat Perkembangan Kurikulum dengan mencadangkan supaya Kesusasteraan Melayu diperkenalkan sebagai satu komponen wajib dalam mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah. Cadangan ini diluluskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil.2/99 pada 11 Jun 1999. Komponen Sastera (Komsas) dimasukkan dalam pengajaran bahasa bagi mencapai matlamat pembinaan insan yang positif terhadap ilmu pengetahuan dan ke arah pembentukan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan jasmani.

Sebagai sebuah negara yang terdiri dari pelbagai kaum, mempunyai tata cara hidup yang berbeza, ketidakfahaman terhadap sesuatu budaya bangsa lain seringkali menimbulkan konflik antara kaum. Pengenalan dan pengajaran komsas yang diperkenalkan oleh PPK yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang aman dan harmorni, terutama dari segi pembangunan dan kerohanian. Impian dan harapan negara akan tercapai melalui pengajaran komsas yang bersifat serampang dua mata seperti yang diisytiharkan oleh Perdana Menteri pada tahun 2003 yang telah menggariskan dasar dan matlamat sosial negara.
Hasrat penyatuan bangsa ini terus diperkukuhkan oleh kerajaan melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ( PIPP ) yang dilancarkan oleh Menteri Pelajaran Malaysia, Dato’ Hishammudin Bin Hussin pada tahun 2006. Antara elemen yang terdapat dalam PIPP menyarankan beberapa dasar pendidikan yang bertujuan membina bangsa Malaysia yang mempunyai ciri – ciri glokal, patriotik dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa dengan perasaan bangga. Hasrat ini akan dapat disempurnakan melalui pengajaran komsas dengan menerapkan sistem nilai, displin , sahsiah, akhlak dan jati diri semua pelajar. Cadangan dan saranan yang di kemukakan oleh Dato’ Hishammuddin adalah bertitik tolak dari dasar pendidikan yang dikemukakan oleh Tun Abdul Razak sebelum kemerdekaan bagi mewujudkan perpaduan antara kaum. Antara intipati adalah berbunyi seperti berikut,
Penyata Razak 1956 boleh dianggap sebagai batu asas bagi perkembangan sistem pendidikan kebangsaan menyatakan:“Tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar, walaupun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur.”
( Penyata Razak, perenggan 12, 1956 )
Pengajaran komsas juga bertujuan membentuk membentuk sebuah masyarakat yang bersatu padu dalam membina masyarakat. Sehubungan itu, fokus Kementerian Pelajaran Malaysia dalam membina negara bangsa mencakupi usaha-usaha seperti memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai asas perpaduan dan bahasa ilmu disamping memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. Dengan pemupukan kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa. Gabungjalin yang terdapat dalam pendidikan komsas diharap akan dapat melahirkan sebuah negara yang mantap perpaduan dan berintergrasi nasional.
Pendidikan komsas dan sastera yang diajarkan disekolah – sekolah telah banyak membantu dalam melahirkan sebuah masyarakat yang besatu padu tanpa mengira warna kulit. Penggunaan teks yang sama dalam pengajaran komsas akan dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bangga terhadap warisannya. Pembelajaran sastera dan komsas yang berkaitan dengan tokoh masyarakat secara tidak langsung akan dapat melahirkan semangat nasionalisme. Kita seharusnya berbangga menjadi seorang rakyat Malaysia dan menyayangi negara. Kita perlu menghormati pemimpin kita dan berusaha bersama – sama mengekalkan perpaduan dan kemajuan negara bukan dengan mengkritik. Tokoh – tokoh utama negara sepatutnya dihormati dan dihargai, tanpa mereka negara kita belum tentu lagi memperolehi kemerdekaan.

Pengajaran komsas dalam Bahasa Melayu banyak membantu pelajar dalam membentuk semua masyarakat yang harmoni. Berkenaan dengan pengajaran yang dijalankan, penggunaan pelbagai teknik pengajaran dalam menyampaikan isi pengajaran seperti teknik lakonan, syarahan, deklamator dan sebagainya yang memerlukan interaksi antara murid. Melalui tugasan yang diamanahkan, golongan pelajar yang terdiri dari pelbagai kaum terpaksa berinteraksi antara satu sama lain samada melalui perbincangan dan sumbangan idea. Hubungan sesama pelajar dalam melunaskan tugasan tersebut, secara tidak langsung akan menjalinkan hubungan yang erat sesama pelajar. Intergriti pelajar akan dapat dijalinkan denagn baik berdasarkan medium pengajaran komsas seperti yang dituntut dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ( PIPP ) yang diumumkan oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada tahun 2006, berkenaan dengan Teras II, PIPP.

Pendedahan yang berterusan kepada bahan sastera diharap dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bersatupadu, membangunkan sahsiah diri pelajar serta dapat menarik minat pelajar untuk terus membaca bahan-bahan sastera secara berdikari tanpa lagi bergantung kepada guru selepas alam persekolahan. Hal ini penting sebagai langkah memperkasakan perpaduan kaum di Malaysia yang dilihat begitu rapuh

Bahasa berperanan sebagai penghubung dan mempunyai elemen dalam membina nilai-nilai perpaduan. Pendidikan bahasa dan sastera merupakan peluang yang terbaik bagi guru menerapkan nilai-nilai perpaduan kaum dengan menggunakan bahasa sebagai simbol perpaduan tidak seperti mata pelajaran matematik. Melalui pengajaran sastera, pendedahan terhadap kehidupan masyarakat yang penuh variasi seperti pngajaran puisi, novel, cerpen, drama dan sebagainya dapat memberikan teladan kepada masyarakat yang berbilang kaum. Penggunaan karya yang ditulis oleh penulis Melayu dan bukan Melayu dapat mengambarkan suasana Masyarakat Malaysia yang pelbagai pandangan. Masyarakat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum seringkali menimbulkan perasaan tidak puashati, dengki dan salahanggap akibat suasana sosial yang tidak seimbang. Berdasarkan penghasilan sastera, seseorang pengarang akan dapat mencipta sebuah hasil kesusasteraan yang bertangungjawab dan menumpukan ke arah perpaduan negara dengan menggunakan fakta sejarah yang telah terjadi dan telah diolah dengan lebih bebas bagi mencipta hasilnya sendiri. Menurut Georg Lukacs (1962: 53), novel sejarah yang sebenar ialah novel yang membawa masa lampau kepada kita dan membuat kita mengalami hakikat masa silam yang sebenar

Peranan sasterwan negara dalam meningkatkan perpaduan negara tidak dapat dinafikan lagi.
Usman Awang sebagai contoh telah berjaya menyatukan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia melalui puisi – puisi ciptaannya. Kesungguhan beliau dirintis dengan penubuhan Persatuan Persahabatan China – Malaysia. Teras kerjasama ini tidak saja terhad kepada penubuhan persatuan, tetapi terbuka dalam pelbagai kerjasama penganjuran sastera berpaksikan perpaduan melalui Gabungan Penulis Nasional ( GAPENA ). GAPENA contohnya pernah menganjurkan Sayembara Puisi Kemerdekaan bagi melahirkan masyarakat yang berjiwa Malaysia. Kesungguhan Usman Awang lewat puisi ciptaan seperti ‘Pemuda dan Gadis Tionghua’, ‘Anak jiran Tionghua’, ‘Kambing Hitam’ adalah antara usaha memperatkan hubungan kaum. Menurut Lawrance Quek tidak banyak penulis di Malaysia yang melahirkan karya mereka dengan menggunakan bahasa Melayu melainkan menggunakan bahasa ibunda mereka kecuali keturunan baba dan nyonya yang terdapat di Melaka. Namun demikian terdapat beberapa penulis bukan Melau yang aktif dalam melahirkan karya sastera perpaduan seperti Raja Rajeswary dan Uthaya Sankar S.B,

Karya kesusasteraan banyak mempengaruhi kehidupan manusia. Menurut Carlton J. H. Hayes (1931: 6 ), sebuah karya yang memaparkan tentang kebudayaan bangsanya yang berkaitan dengan kebangkitan bangsa di tanah air yang menggunakan sastera sebagai medium penyatu bangsa dengan mengambil pengajaran dengan memberikan gabungan rasa kesetiaanegaraan dengan kesedaran rakyat. Sastera yang berkaitan dengan sejarah banyak ditulis untuk mewujudkan perasaan cinta dan sayang terhadap negara. Contohnya seperti karya Merdeka! Merdeka! Oleh A. Rahman Hanafiah yang telah diadikan teks komsas tingkatan 3. Novel ini mengisahkan tentang bagaimana masyarakat Melayu yang terdiri daripada Dato’ Onn dan lain – lain berjuang menentang Malayan Union dan Pengganas.

Penggunaan bahasa Melayu sebagai satu alat penyatu bangsa adalah amat bersesuaian dengan kedudukannya yang sudah menjadi lingua franca di seluruh kepulauan Nusantara pada masa ini dan agama Islam sebagai kepercayaannya. Jadi faktor ini dijadikan sebagai tunjang untuk menyatukan sebuah masyarakat yang berbilang kaum seperti yang dikatakan oleh Ben Anderso (1986: 19) yang memfokoskan tentang komuniti masyarakat yang beragama , berdinasti akan saling mengenali walaupun pada zahirnya tidak disebabkan mereka berada dibawah satu komuniti bayangan iaitu bangsa. Azam Hamzah (1990 : 25- 26) mengatakan nilai – nilai keluhuran yang terpapar dalam teks sastera akan dapat melahirkan sebuah masyarakat yang luhur tentang nilai kemanusiaan berbanding kebendaan, nilai-nilai sastera dapat membentuk sebuah masyarakat yang bertamadun.

Menurut Atan Long ( 1984: 186 ) Bahasa Melayu. Berperanan sebagai bahasa penyatu kemudian digabungjalinkan dalam pengajaran sastera sebagai alat perpaduan tidak dapat disangkal lagi. Berdasarkan Laporan Kabinet yang bertujuan menyatukan rakyat yang terdiri dari pelbagai kaum. Sesuai dengan kedudukan bahasa Melayu dan komas sebagai mata pelajaran wajib, ia memainkan peranan yang penting sebagai bahasa perantaraan berbagai kaum yang terdapat di Malaysia. Peranan Bahasa Melayu melalui komsas atau Kesusasteraan dapat membantu dalam merealisasikan hasrat kerajaan mencapai perpaduan negara.

Karya kesusasteraan akan dapat membentuk sebuah masyarakat yang mempunyai keperibadian dan kenegaraan yang tinggi. Walaupun negara kita telah dijajah oleh bangsa asing lebih ratusan tahun, namun jati diri dan semangat nasionalisma masih menebal dalam diri kita. Sejarah yang diungkapkan melalui karya-karya kesusasteraan telah mengikat kehidupan kita supaya sentiasa bersatu padu. Karya seperti Bustanus Salatin, Salatus Salatin, Hikayat Hang Tuah antara karya yang memberikan panduan dalam membentuk sebuah masyarakat yang bersatu .Rumusan
Dasar mewujudkan bangsa Malaysia yang berteraskan pendidikan wajar diteruskan. Sebagai rakyat Malaysia, kita tidak boleh berharap perpaduan akan terbentuk dengan sendirinya. Konsep perpaduan yang terbentuk atau diasaskan melalui karya kesusasteraan perlu diperkayakan lagi agar hasrat kerajaan membentuk sebuah masyarakat yang bersatu dapat direalisasikan.

Bibliografi
Atan Long,1984, Pendidik dan Pendidikan , Bajar Bakti, Petaling Jaya
Azam Hamzah, 1990, Tamadun Islam: Konsep dan Pencapaiannya, Shah Alam: Hizbi
Bacaria , 11 September 2004.
Hayes, Carlyon, J. H. , 1931, The Historical Evolutuin of Modern Nationalism, New York: Richard R. Smith
Ibrahim Saad,1990, Perubahan Pendidikan Di Malaysia : satu Cabaran, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Lawrance Quek , Mencari erti dalam sastera dan puisi ,Utusan Malaysia, 13 September 2004.
Lukacs, Georg, 1962, The Historical Novel, London: Merlin Press.
Kementerian Pelajaran Malaysia, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010 , 2006

Laman web.
http://www.scribd.com/doc/3255766/Langkah-langkah-mengekalkan-perpaduan-di-negara
http://www.scribd.com/doc/3018797/DASAR-SOSIAL-NEGARA?ga_related_doc=1
http://e-learning2u.com/pipp.asp?

Pe,belajaran kesusasteraan Melayu: Mengapa bermasalah?

Pembelajaran Kesusasteraan Melayu : Mengapa bermasalah ?.
Rosli Abd. Manas

Abstrak.
Pengajaran matapelajaran Kesusasteraan Melayu dikalangan pelajar tingkatan Enam seringkali menimbulkan pelbagai polemik dikalangan guru dan pelajar. Penawaran matapelajaran ini dipandang serong oleh sesetengah pihak kerana tidak mempunyai nilai ekonomi berbanding mata pelajaran sains, ekonomi dan perdagangan. Ekorannya pelajar yang mengambil mata pelajaran kesusasteraan dianggap sebagai pelajar kelas dua dan tidak berupaya mengangkat martabat sekolah serta diibaratkan melukut di tepi gantang. Kegagalan dan kelemahan guru yang mengajar sastera di tingkatan enam secara tangkap muat seakan-akan mengiakan tanggapan selama ini. Kegagalan guru dalam mempelbagaikan teknik dan kaedah pengajaran sastera mempengaruhi percapaian pelajar dalam peperiksaan sebenar. Penulis cuba menyelusuri permasalahan yang dihadapi dan menyarankan beberapa dasar bagi merungkaikan dan memartabatkan kembali

Pengenalan.
Pengajaran kesusasteraan yang dilaksanakan disekolah –sekolah di peringkat STPM yang diuji berdasarkan kertas 1 ( 922/1) dan Kertas 2 ( 922/2 ) oleh majlis Peperiksaan Malaysia. Mutu percapaian pelajar dalam peperiksaan awam yang dikaji seringkali menimbulkan keresahan dalam kalangan guru yang terlibat. Walaupun ramai yang beranggapan pembelajaran mata pelajaran kesusasteraan Melayu adalah merupakan satu subjek yang mudah, tetapi seringkali anggapan tersebut tersasar jauh dari anggapan umum.

Penawaran pembelajaran sastera diperingkat sekolah sentiasa relevan sepanjang masa. Pembelajaran sastera merupakan asas dalam menyemaikan sebuah masyarakat yang berbudaya, jati diri dan membentuk sebuah negara yang yang berindentiti Malaysia. Dengan kata lain peranan sastera yang diajar di sekolah melalui kurikulum sastera adalah merupakan roh dan jasad dalam melahirkan sebuah masyarakat yang sempurna roh dan jiwa melalui teks pengajaran yang digabungjalin. Namun seringkali keluhan yang dilemparkan oleh kalangan pendidik dengan mutu pelajar yang mengambil sastera menyebabkan peranan, fungsi dan matlamat melahirkan sebuah masyarakat yang madani berteraskan sastera ibarat telur separuh masak, tidak tercapai objektifnya.

Hasil daripada tinjauan rambang dan temu bual secara tidak formal antara pengkaji dengan guru dan pelajar secara rawak mendapati kebanyakan guru menggunakan beberapa kaedah pengajaran kesusasteraan Melayu (selepas ini disebut sebagai sastera ). Hasil tinjauan mendapati guru lebih gemar menggunakan beberapa kaedah seperti kuliah, perbentangan, memberikan nota dan latihan berpandu. Corak pengajaran seperti ini kebanyakan digemari oleh kebanyakan guru kerana memudahkan proses pengajaran tanpa ada gangguan. Penggunaan buku teks secara minimun menyebabkan pelajar tidak dapat menghayati nilai-nilai estetik yang terdapat didalam karya sastera. Pelajar tidak dapat menajamkan pemikiran dan merangsang minda imaginasi. Apa yang tinggal ialah teks sastera yang kaku dan membosankan ekoran kegagalan pelajar memahami sastera yang penuh dengan emosi seperti berasa seram, sedih, pilu dan gembira.

Penggunaan kaedah perbentangan kebiasaannya digunakan oleh guru terhadap kelas yang berupaya mengakses dan mengumpul maklumat terutama bagi kelas-kelas utama yang berada dalam kategori yang terbaik. Bagi matapelajaran sastera, ini adalah sesuatu yang mustahil, penawaran subjek ini dikecualikan kepada pelajar yang baik, sebagai galangnya, pelajar yang lemah dalam 3M ditawarkan matapelajaran ini. Suasana ini telah menimbulkan konflik antara guru dengan pelajar. Guru terpaksa mengejar sukatan pelajaran untuk dihabiskan pada masa sama terpaksa memberikan kefahaman terhadap pelajar yang lemah. Jalan keluar permasalahan ini, guru yang mengajar terpaksa memberikan nota dengan cara menulis di papan putih dan pelajar menyalin sepanjang masa. Teknik pembelajaran yang variatif dan inovatif dapat membangkitkan minat pelajar untuk belajar contoh penggunaan teknik interaktif yang melibatkan proses pembelajaran yang komunikatif, pelajar mempunyai peluang untuk meluahkan perasaan dan pendapat, serta wujudnya integrasi penggunaan ketrampilan berbahasa.

Terdapat sebilangan besar yang tidak membaca teks sebelum proses pembelajaran dan pengajaran berlangsung. Permasalahan ini bukan sahaja berlaku terhadap pelajar menengah rendah atau menengah atas tetapi melibatkan pelajar pra universiti dan hanya bergantung terhadap analisis teks. Kelemahan pelajar telah menyumbang kepada penurunan percapaian prestasi. Hasil dari temubual pelajar secara tidak formal, mengatakan jumlah teks yang banyak dan tebal, menyebabkan mereka sukar memahami apa yang dibaca terutama konsep-konsep atau istilah sastera yang terdapat dalam teks terbabit. Memang tidak dinafikan terdapat beberapa buah teks yang diajar pada peringkat menengah atas ,berat, sukar difahami, dan tidak sesuai untuk khalayak remaja. Karya-karya yang sebegini menyebabkan guru-guru pening dan tidak dapat membantu menarik minat remaja remaja terhadap sastera, malah akan membuatkan mereka cuak terhadap sastera. Kesannya, pelajar lebih suka membaca buku ulasan kerana pelajar merasakan seperti dipaksa mempelajari sastera.

Corak pengajaran yang membosankan yang bersifat konvensional, bercorak sehala merupakan salah satu penyumbang kepada kelemahan pelajar. Penggunaan sistem kuliah, guru membaca dan pelajar menyalin nota menyebabkan tidak wujud percambahan ilmu disebabkan sikap pelajar yang pasif. Pelajar yang terlalu bergantung kepada guru dalam mendapatkan input pembelajaran ditambahi lagi dengan pemilihan teks yang pelbagai mengikut zon menyebabkan tidak wujud keseimbangan teks yang berkualiti. Terdapat sesetengah zon memperolehi karya yang bermutu dan memenuhi kriteria struktural teks dan sebaliknya. Situasi ini menyukarkan guru untuk mengajar sastera disebabkan pemelihan teks kajian tidak mengambil kira latar belakang pelajar yang terdiri dari pelbagai peringkat. Pengajaran dan pembelajaran sastera berguna membina masyarakat Malaysia kerana dapat membantu pelajar mempertingkatkan kemahiran berbahasa dan menambahkan ilmu pengetahuan. Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan guru melemahkan perkembangan potensi pelajar dalam proses pembelajaran. Ini mengakibatkan prestasi pelajar tidak mencapai tahap optimum. Jika diambil kira hasil peperiksaan sastera pada dekad 1990an, pelajar yang mendapat tahap cemerlang ialah 6-9% dan terus merosot dengan teruk pada tahun 2000 dengan 2.7% memperolehi kedudukan cemerlang.

Dasar kerajaan yang mengutamakan matapelajaran yang bersifat sains dan teknik 40:60 menyebabkan mutu pelajar yang mengambil mata pelajaran sastera seakan tidak bermutu. Dasar Pendidikan negara amat mempengaruhi minda rakyat/khalayak meminati karya sastera. Sistem pendidikan negara yang meminggirkan subjek sastera secara tidak langsung telah mewujudkan pengasingan antara aliran sains, sastera, dan teknikal. Pelajar yang cemerlang diletakkan dalam aliran sains/teknikal, manakala yang lemah dikelompokkan dalam aliran sastera.. Dari segi persepsi khalayak/pelajar dan di pihak penggubal dasar pendidikan negara, subjek sastera hanyalah untuk pelajar yang lemah atau dalam bahasa mudah untuk ‘pelajar yang tak boleh ke mana.’ Tiada pilihan, maka di situlah ditempatkan sehingga usia dan masa menjemput mereka. Di barat tidak terdapat satu tembok yang menghalang antara aliran sains dan sastera, kerana merea menganggap kedua-dua sistem adalah amat perlu dalam membentuk sebuah masyarakat.

Konsep pengajaran yang mengutamakan literasi dapat membantu pelajar dalam memahami pembelajaran sastera. Pengajaran berfokus peperiksaan menyebabkan pelajar merasa bosan dan tidak menghayati pembelajaran yang berlaku. Contohnya dalam pembelajaran puisi, pelajar hanya diminta menghafal kemudian meluahkan kembali apa yang diingati tanpa mengalami penghayatan. Langkah drastik dalam membina perubahan pengajaran dilihat sebagai satu langkah mewujudkan konsep pembelajaran yang lebih kondusif. Pengajaran berbantu komputer sebagai salah satu bahan bantu pelajar menguasai sastera terutama artikel-artikel atau petikan cerpen, novel dan sebagainya.

Cadangan dan saranan pengkaji.
Pengkaji juga telah mencadangkan beberapa kaedah pengajaran untuk digunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang difikirkan bersesuaian. Bagaimanapun perlu diingat kaedah tidak semestinya sesuai sepanjang masa tetapi perlu dipelbagaikan mengikut keadaan. Antara kaedah tersebut seperti:

Secara semula jadi manusia mudah dirangsang dengan bunyi-bunyian, melalui penggunaan bahasa yang indah dan puitis seperti acara berbalas pantun, bersyair, bergurindam, berseloka dan sebagainya akan dapat melahirkan kemerduan puisi tersebut. Cara ini dapat melahirkan kelainan pengajaran secara tidak langsung dapat menarik minat pelajar terhadap proses pengajaran. Penggunaan corak pengajaran yang santai penuh dengan humor akan dapat menarik minat pelajar serta menjadikan kelas lebih menarik, ceria dan berkesan. Kesepaduan pengajaran humor dapat melahirkan pelajar dapat melahirkan pelajar yang cerdas dari IQ dan EQ. Guru yang mengajar sastera juga menggunakan corak pengajaran bersifat humor dengan mengaplikasi dalam pengajaran puisi, drama, novel dan cerpen. ( Abdul Ghani etc )

Safiah (1979) menegaskan minat membaca di kalangan pelajar berkait rapat dengan faktor pencapaian. Membaca teks sastera memerlukan cabaran-cabaran intelektual yang berbeza. Membaca teks bukan sahaja sekadar menikmati maksud yang tersurat, tetapi juga maksud yang tersirat di mana ia melibatkan penaakulan dan gerak hati. Keupayaan seseorang pelajar dalam mengakses maklumat secara kendiri atau memperolehi maklumat secara perkongsian akan dapat membantu meningkatkan percapaian pelajar. Berdasarkan Laporan Jawatankuasa Semakan Kurikulum dan Pedagogi Bahasa Melayu 2005 yang menyarankan agar diluaskan lagi penggunaan teks dan tugasan sastera yang sesuai seperti sajak, sedutan novel dan penulisan kreatif serta persembahan drama sebagai bahan pengajaran Bahasa Melayu.

Berdasarkan kajian yang telah dijalan oleh Kathy (1994) membuktikan bahawa kekurangan bahan – bahan bacaan sastera yang terdapat dipasaran merupakan antara faktor yang mempengaruhi minat pelajar terhadap sastera. Beliau telah mencadangkan agar ditubuhkan sebuah kelab atau persatuan membaca yang diharap dapat menggalakan pelajar membaca dengan menganjurkan pelbagai peraduan dan program yang memberikan sedikit saguhati terhadap pihak yang terlibat terutama pengarang atau penerbit dalam menerbitkan karya sastera yang seuai dengan umur pelajar. Selain itu penggunaan teknik baca kuat untuk menggalakkan pelajar membaca dan buku percuma diberikan kepada pelajar yang terlibat. Buku-buku bentuk rekreasi perlu ditambahkanuntuk menggalakkan minat membaca di kalangan pelajar. Dalam memupuk minat membaca dikalangan pelajar, seharusnya ada galakan berbentuk motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik

Kombinasi pengajaran kedua-dua media lebih bersifat saling melengkapi disamping membentuk sebuah masyarakat yang mempunyai jati diri, mewarisi nilai, memahami sejarah dan menjiwai seni dalam budaya masyarakat kita serta mengekalkan keunikan identiti kita sebagai masyarakat Asia.

Tiada pengunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengajaran sastera menyebabkan pelajar tidak mempunyai minat yang tinggi terhadap mata pelajaran sastera. Penyediaan bahan yang banyak oleh PPK melalui e-bahan atau penggunaan ICT seperti capaian laman web tertentu seperti e-sastera, e-karya dan sebagainya akan dapat menarik minat pelajar terhadap sastera. Dewasa ini kebanyakan sekolah telah dibekalkan dengan kemudahan ICT memudahkan pelajar mengapai maklumat sesawang .

Kebijaksanaan dan keupayaan dalam menarik minat pelajar seperti menggunakan teknik melagukan puisi. Dengan menggunakan kecerdasan muzikal yang ada pada pelajar dengan melagukan sajak diiringi petikan gitar dan tiupan harmonika serta disesuaikan dengan latar belakang yang membantu proses mengapresiasi sajak. Hasilnya pelajar yang pada peringkat awalnya tidak berminat dan memahami sastera mula memahami dan mempelajari sastera apabila puisi dilagukan apabila pengajaran yang berpusatkan pelajar.

Perkongsian maklumat antara guru yang mengajar mata pelajaran sastera dengan guru-guru lain samada pada peringkat sekolah, zon atau negeri akan dapat membantu guru – guru yang baharu mengajar matapelajaran ini. Pertukaran idea yang berlaku sesama guru akan dapat membantu dalam penghasilan pedagogi yang lebih inovatif, menarik dan bersesuaian mengikut keperluan pelajar seperti yang terdapat dalam gurindam berikut:
Terbang pakai sayap, melompat pakai kaki.
Menyikat gunakan sisir, meraut gunakan pisau.
Membelah gunakan kapak, menebang gunakan beliung.
Menyalai gunakan asap, memanggang gunakan bara.
Menampi gunakan nyiru, mengayak gunakan tampi.
Menjahit gunakan benang, mengikat gunakan tali

Prettyman (1996), menegaskan daya kreativiti amat penting dalam pengajaran dan pembelajaran sastera. Peranan guru amat penting dalam membantu pemahaman dan penghayatan sastera dengan membuang anggapan bahawa pembelajaran sastera dalam kalangan pelajar adalah mudah difahami tanpa menyelusuri permasalahan yang dihadapi oleh pelajar dalam memahami sastera. Bimbingan dan dorongan guru adalah sesuatu yang amat penting dalam proses pembelajaran. Sistem persekolahan yang mementingkan peperiksaan menyebabkan guru dan pelajar tidak mempunyai masa yang banyak dalam mengaplikasi apa yang dipelajari. Kebanyakan guru akan memberikan fokus terhadap peperiksan yang keterlaluan menyebabkan pelajar merasa bosan. Kita semua percaya, sistem yang bersifat peperiksaan adalah baik dan merangsang pemikiran dan berkaitan logik tetapi berbeza dengan corak pembelajaran sastera lebih kepada membentuk insan yang seimbang. Menyedari permasalahan ini, teknik seperti “Wing Of Creativity” adalah bersesuaian dalam memupuk sifat kreativiti melalui sastera. Wheatley (1992) menunjukkan bahawa pembelajaran aktif dapat mempertingkatkan pemikiran dan tindak balas pelajar. Pelajar seharusnya diberikan peluang untuk membuat refleksi terhadap aktiviti yang dijalankan untuk pembentukan makna daripada pengalam

Kesimpulan.
Jatuh bangun matapelajaran sastera banyak bergantung kepada daya usaha guru di peringkat sekolah. Perubahan minda dan anjakan diri merupakan asas utama dalam membangunkan kembali zaman kecermelangan yang pernah dikecapi. Ingatlah, kita tidak boleh berpeluk tubuh dan menyerahkan serta menyalahkan orang lain terhadap kelemahan tanpa mengambil usaha yang berterusan dalam mengangkat martabat sastera di kalangan masyarakat.

Biliografi.
Abdul Ghani Abdullah, Abdul rahman Abdul Aziz dan Abdul Rashid Mohamad, Humor dalam pengajaran., PTS.

Jeniri Amir : Sastera dalam pendidikan: perlu pemikiran semula, Dewan Sastera : Disember 207, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

Shamsudin Othman, Menyuburkan mata pelajaran Kesusasteraan Melayu, Dewan Satera, Disember 200, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

Kathy, F. (1994). Developing and implementing a plan involving parents to improve
thereading interests of middle school students. ERIC ED 381754
Prettyman, E.P. (1996). Two methods of teaching English literature and students attitudes towards these methods. Dissertation abstracts, xxvi

Safiah Osman. (1979). Pembinaan minat membaca satu langkah merentasi Krisis pendidikan. Dalam Symposium On The Child In Rapdly Changing World. Kuala Lumpur.

Wheatley. G.H. (1992). The role of reflection in Mathematics learning. Educational Studies in Mathematics. 23: 529-531


Laman web.
1. http://www.moe.gov.sg/media/speeches/2007/sp20070529.htm
2. http://www.moe.gov.sg/media/speeches/2007/sp20070529.htm
3. .http://www.utusan.com.my/utusan/arkib.asp?y=2008&dt=0120&pub=utusan_malaysia &sec=sastera&pg=sa_01.htm&arc=hive
4. http://www.esasterawan.net/esasterawan/1_weblogg.asp?uid=170&bid=8428
5. http://rampaiseri.wordpress.com/2008/06/30/sastera-mencorak-sifat-kreatif-kanak-kanak/

Khamis, 7 Mei 2009

Kleopetra dalam Konperensi perdamaian - Mahmud Taimur.

Kleopetra dalam Konperensi Perdamaian berdasarkan pendekatan
Pengkaedahan Melayu.

Assigment ini dipersembahkan untuk yang berbahagia
Mahaguru Prof. Dr. Muhammad Bukhari Lubis. Semoga sentiasa di rahmati Allah SWT.


1.0. Sejarah ringkas penulis
Mahmud Taimur dilahirkan di Kairo ( Kaherah ), Mesir pada tahun 1894 dan meninggal dunia pada 25 Ogos 1973, berketurunan Kurdis-Arab. Beliau dilahirkan dalam keluarga penulis. Ayahnya, Ahmad Taimur Pasya merupakan seorang yang terkenal dalam penulisan bahasa, sastera dan sejarah. Kehidupan Mahmud semasa kecil banyak dipengaruhi oleh ayahnya. Mahmud banyak membesar dalam kalangan masyarakat petani, dipinggiran Kota Kaherah, iaitu Ain Syam di kawasan penempatan Zemalik.

Mahmud mendapat pendidikan biasa semasa kecil di peringkat sekolah asas, semasa berada di sekolah menengah beliau banyak terdedah dengan bidang pertanian. Pendidikan yang diperolehi oleh beliau langsung tiada kaitan dengan bidang penulisan yang dipelopori selepas itu. Sejarah pendidikan beliau tidak begitu baik, terpaksa berhenti sekolah kerana diserang penyakit typhus. Dengan adanya dorongan yang berterusan dari ayahnya, minatnya terhadap dunia sastera mula berkembang. Beliau banyak membaca karya sastera moden dan lama seperti Alfu lalilah wa lailah dan menghafal mu’allaqat umru ‘al-Qais.

Terdapat banyak karya barat yang dibacai olehnya, antaranya karya Emilie Zoll, Maufacent, Maxim Gorti dan sebagainya. Sepanjang hidupnya, beliau banyak mengunjungi negara Eropah, Timur Tengah dan Amerika Syarikat. Beliau pernah menerima pendidikan sastera Perancis selama dua tahun. Karya-karya yang dihasilkannya banyak dipengaruhi oleh sastera barat dan menjadi salah seorang pelopor prosa moden. Karya utama yang dihasilkan oleh Mahmud Taimur banyak diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dunia seperti bahasa Eropah. Semasa hayatnya Mahmud Taimur dikagumi oleh penulis dari negara barat dan Mesir. Mahud Taimur banyak mendapat pelbagai anugerah sastera dan dilantik menjadi anggota Bahasa Arab pada tahun1953. Antara karya yang dihasilkan seperti;

1. Antologi cerpen berjudul ‘asy syeikh jum’ah wa Qasas ukra ( 1925)
2. Antologi cerpen amm mitwalli wa Qasas ukhra ( 1925)
3. Farn al-Qassas ( 1925)
4. Antologi cerpen – asy syeikh sayyid abit wa Aqasasis ukhra (1926)
5. Novel – Maktabah al-adab
6. Drama – al- makhba Raqm 13 (1941)
7. Drama – Hawa al-Khalidah ( 1945)
8. Novel – Cleopetra fi khan al-Khalili (1946)
9. Novel- Salwa fi mahabb ar-rih ( 1947) dan mahtabab al-adab
10. Drama – al- yau khamr ( 1949)
11. Makhtabah al-Ashriyyah
12. Al-Makhtaba’ah al-Namudzajiyyah
13. Sifa ar-ruh (1951).


2.0 Sinopsis

Novel Kleopetra dalam konperensi perdamaian dikarang berdasarkan catatan seorang setiausaha yang bernama Muhyidin Farid. Catatan tersebut bermula dari tarikh persidangan iaitu pada 7 Januari ?? sehingga 6 Mac pada tahun yang sama. Persidangan ini berlangsung hampir dua bulan lamanya. Pengarang menggunakan watak setiausaha persidangan untuk mejalinkan plot-plot yang terlibat berdasarkan tarikh-tarikh persidangan yang dijalankan Keseluruhan cerita novel ini berkisar buku catatan harian Muhyidin Farid, seorang pegawai Jabatan Luar Negeri Mesir.

Pada 7 Januari, penduduk Mesir menjadi heboh apabila terdengar khabar angin dipilih sebagai sebuah negara yang menganjurkan perdamaian. Pemilihan Kota Kairo ( Kaherah ) oleh masyarakat dunia sebagi sebuah kota perdamaian menimbulkan perasaan bangga dikalangan penduduknya. Pemilihan ini bersesuaian dengan peranan kota Kaherah yang aman dari peperangan.

Pada 8 Januari, penduduk kota Kaherah gembira dengan kedatangan para tetamu yang datang menyertai konperensi perdamaian. Kesemua peserta konperensi disambut dengan gilang gemilang. Kesemua mereka ditempatkan di Qasr al- ward ( Istana Mawar ).

Sarjana Rohani telah dipilih sebagi ketua dan orang yang bertanggungjawab dalam membawa peserta dari alam alawi ( alam barzakh) untuk membantu masyarakat dunia mencari perdamaian sesama mereka dan mengelak dari berlaku perperangan. Beberapa nama yang masyhur seperti Kong Hong Shu, Budhha, Kleopetra dan Timor Leng dicadangkan. Kleopetra dan Timor Leng telah dipilih oleh Sarjana Rohani sebagai seorang yang difikirkan layak dalam menganggotai majlis perdamaian berdasarkan sumbangan mereka semasa hidup di dunia dahulu. Pada mulannya cadangan ini tidak mendapat persetujuan dari para peserta persidangan tetapi terpaksa tunduk apabila mereka diyakini akan kebolehan mereka.

Pada 20 Januari, Timor Leng dan Kleopetra telah tiba ke dunia melalui pesawat gumpalan awan. Kertibaan mereka disambut oleh para peserta kongres perdamaian. Kleopetra dibawa menginap di Kuil Abulhaul manakala Timor Leng di Masjid Sultan Hassan.

Ketika Kleopetra sedang beristirehat, beliau didatangi oleh Jeneral Zainal Suyuf Pasha (JZSP). JZSP telah berbincang dengan Kleopetra mengenai beberapa pekara yang berkaitan dengan perdamaian seperti peranan otak, akal, hati, dan persamaan anatara lelaki dan perempuan. Ketika mereka sedang rancak berbincang, tiba-tiba Antonius muncul. Kehadiran Antonius ke dunia tanpa diundang dan hanya mengikuti Kleopetra secara sembunyi kerana perasaan ccintanya yang mendalam terhadap Kleopetra.

Sebelum persidangan bermula JZSP dan Kleopetra berjalan-jalan ke taman Halwan. Mereka melawat kuburan Iskandar. Sedang mereka asyik bersiar-siar, JZSP dan Kleopetra bertemu dengan Charles Martin, seorang warga Amerika yang bergiat aktif dalam seni budaya dan perfileman. Hasil dari perbualan mereka mengenai beberapa isu, dapat dibuat kesimpulan tentang peranan dan pengaruh Amerika terhadap dunia samada dari segi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Sarjan Muttawali telah ditugaskan oleh Ketua Konperesi sebagai pembantu Timor Leng. Beliau ditugaskan oleh Timor Leng untuk mengumpul segala binatang yang melarat dan kelaparan, tiada bertuan untuk ditempat dan diberikan makan di Masjid Sultan Hassan.

Pada 21 Januari, Kleopetra berasa bimbang mengenai kedatangan Antonius secara sembunyi diketahui oleh Sarjana Rohani dan menimbulkan kemarahannya. Kleopetra telah meemui Sarjana Rohani dan menceritakan segala peristiwa yang berlaku, hasilnya Sarjana Rohani bersetuju membenarkan Antonius berada di bumi dengan syarat sebagai seorang pelancong serta tidak boleh menggangu persidangan perdamaian yang berlangsung. Jika sebaliknya berlaku, Antonius akan dihantar kembali ke alam alawi.

22 Januari – Hari pertama persidangan perdamaian. JZSP diminta oleh Kleopetra mengemukan cadangan dan usaha-usaha yang telah dan sedang dilakukan untuk mewujudkan perdamaian. Pengarang telah menggunakan simbolik nyamuk sebagai perlambangan musuh. Setelah persidangan tamat, Kleopetra, Timor Leng, Antonius dan Muhyidin Farid kembali ke tempat penginapan masing-masing.

Kleopetra dan rombongannya kembali melawat taman Halwan yang berhampiran dengan perkuburan Iskandar. Semasa berada di sana , Kleopetra dan rombongan telah didatangi oleh Charles martin seorang warga Amerika yang terlibat dalam bidang kebudayaan dan perfileman. Martin dan pengikutnya begitu mengkagumi kecantikan Kleopetra, kepahlawanan Timor Leng dan keagungan cinta Markus Antonius. Ketika berada di pusara Iskandar, mereka berbincang mengenai soal akal, hati, peranan otak dan kehidupan selepas mati. Jeneral Yusof pula melahirkan perasaan tidak puas hati terhadap mengenai tindak tanduk Martin yang sanggup mengeksploitasi Kleopetra semuanya demi wang.


Ketibaan Sarjanaa Antarabangsa untuk menghadiri majlis konfrensi perdamaian dengan membawa sejumlah buku dan ditempatkan di Istana Bunga. Menurutnya beliau telah mencipta sebuah bahasa / satu bahasa yang baru untuk digunakan oleh umat manusia agar mudah difahami dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu. Persidangan perdamaian berlangsung pada hari ini. Mereka sibuk mencari jalan untuk mengelak berlaku perperangan. Perbincangan mereka menjurus kepada persoalan istilah ‘perang’ dan kewajarannya dari segi ketamadunan dan kemasyarakatan.

Sedang mereka rancak bersidang, anggota persidangan dikejutkan dengan kedatangan wakil Organisasi Roti Hitam. Kedatangan wakil Organisasi Roti Hitam bertujuan menjemput anggota persidangan menghadiri parti amal yang bertujuan membantu masyarakat dunia yang miskin, kekurangan makanan, kemudahan asas dan lain-lain. Anggota persidangan bersetuju untuk menghadiri majlis tersebut. Untuk meningkatkan tabungan dana parti amal, penganjur Roti Hitam mengadakan lelongan ciuman Kleopetra yang dimenangi oleh Martin serta pelbagai pertandingan dan perlumbaan yang berunsurkan perjudian dan maksiat.Bab : Dalam Muzium Timor

Selepas tiga hari parti amal Roti Hitam berlangsung, persidangan perdamaian terpaksa terpaksa ditangguhkan kerana kebanyakan wakil persidangan mengalami sakit-sakit dan pening akibat mabuk. Bagi mengisi masa senggang Kleopetra bersama Martin bersiar-siar ke pasar Puteri Sultan di Khan al-Khalili. Disana, Martin telah disolek dan dipakaikan pakaian masyarakat Mesir. Semasa di muzium, mereka mengunjungi kubur firaun dan patung lilin seperti patung Khalifah Harun al-Rasyid dan patung Kleopetra sendiri. Dalam kunjungan mereka itu, Martin secara tidak sengaja membuat tafsiran mengenai patung lilin Kleopetra seperti hidung, mata, badan, rambut dan lain-lain

Setelah mereka pulang dari melawat muzium, Kleopetra dikunjungi oleh Antonius untuk memberitahu bahawa dirinya akan pulang ke alam barzakh pada keesokan harinya. Kata- kata Antonius telah ditempelak oleh Kleopetra bahawa ia tidak berkaitan dengannya. Kleopetra melahirkan rasa dukacita dan kecewa dengan sikap Antonius yang suka berfoya-foya dengan pembantu Martin iaitu Janet dan Flora. Bagaimanapun Antonius cuba mempertahankan dirinya sebagai seorang yang suci dan luhur dalam percintaan.

Abdul Al pembantu persidangan ingin menarik diri sebagai kakitangan persidangan dan ditolak oleh Setiausaha persidangan. Menurutnya, tindakan tersebut akan merugikan dirinya sendiri. Abdul Al beranggapan bahawa persidangan perdamaian ini tidak berjaya, membuang masa dan sia-sia berdasarkan pemerhatian dan tindak-tanduk peserta persidangan perdamaian yang lebih mementingkan hiburan berbanding dengan tujuan utama kedatangan mereka ke majlis konperensi.

Bab : Majlis persetujuan bersama.

28 Januari - JZSP hadir ke Abuhaul untuk menjemput Kleopetra menghadiri persidangan perdamaian. Sarjana Rohani memberitahu Kleopetra mengenai rancangannya untuk menghantar Antonius kembali ke alam alawi dengan menggunakan kapal awan pada keesokan harinya. Menurutnya, Antonius telah banyak berubah dan terpengaruh dengan persekitaran dunia. Tidak beberapa lama kemudian, Timor Leng dan Sarjana Antarabangsa tiba. Kehadiran Timor Leng dengan cara bertongkat kepala merpati mendapat perhatian anggota persidangan. Anggota persidangan berbeza pendapat mengenai tongkat yang digunakan oleh Timor Leng seperti Sarjana Antarabangsa, dan wakil-wakildari wilayah lain sehinggalah dirungkaikan oleh Abdul Al.

Setelah persidangan dimulakan, persetujuan mengenai istilah perang, penganjuran majlis amal masih lagi berlarutan. Rancangan untuk menganjurkan majlis amal tidak dipersetujui oleh sarjana Rohani, kerana ia bertentangan dengan dasar utama majlis tersebut yang bertujuan mencari perdamaian dunia. Dalam suasana kecoh tersebut, Abdul Al ketawa kelucuan kerana kegagalan dan kelemahan golongan yang dikatakan berpendidikan untuk mencari memperolehi persetujuan sesama mereka. Menurutnya , tugas utama mereka adalah mencari perdamaian, jadi tidak seharusnya mereka berkelahi untuk mendapatkan persetujuan. Tindakan Abdul Al telah menimbulkan kemarahan anggota persidangan. Disaat persidangan berlangsung dengan rancak, Sarjana Antarabangsa jatuh sakit menyebabkan persidangan tersebut terpaksa ditangguhkan lagi.

Charles Martin telah menghadiri dewan persidangan perdamaian dan diterima sebagai anggota kehormat persidangan. Sarjana Rohani dan lain-lain anggota bersetuju dengan cadangan Charles Martin untuk mewujudkan perdamaian melalui filem yang berjudul ‘Ikhnaton’ sempena dengan nama Raja Firaun pertama yang menganjurkan perdamaian dan penyatuan. Cadangan ini pada mulanya tidak dipersetujui oleh Jeneral Zainal Suyyuf Pasha sehinggalah diberi penerangan mengenainya.

29 Januari- Majlis persidangan menjadi semakin bercelaru, pandangan serta pendapat Sarjana Rohani dan ketua persidangan sudah tidak dihormati lagi. Timor Leng telah mengambil alih peranan sebagai ketua persidangan. Kleopetra memohon bercuti dari menghadiri persidangan kerana untuk melakukan pembedahan kecil hidung. Majlis persidangan perdamaian tidak bersidang sehingga Kleopetra sembuh dari pembedahan.

30 Januari-Kleopetra selesai menjalani pembedahan hidungnya.

Bab : Dalam kuil.

1 Februari - Charles Martin berjaya menyiap dan menghiaskan kuil untuk dijadikan sebagai tempat pementasan filem ‘Ikhnaton’, selain itu wujud satu konflik antara Martin dan Antonius mengenai Kleopetra dan Octavius. Menurut Antonius, dasar Amerika ialah meletakkan sesuatu pada kedudukan songsang tanpa menghargai erti kemanusian, dengan menggunakan pelbagai maksud dan niat, hakikatnya adalah sama, contohnya adalah perkataan komunisme dan mencuri.

2 Februari - Majlis persidangan berlangsung di Abuhaul berhampiran dengan gudang Martin. Timor Leng telah melantik Martin sebagai anggota kehormat majlis perdamaian persidangan berdasarkan minatnya yang mendalam untuk mewujudakan perdamaian, kemanusiaan dan keseniaan. Perlantikan Martin mewujudkan kesangsian kepada Sarjana Rohani mengenai kemampuannya menyumbangkan idea perdamaian. Sebaik sahaja majlis persidangan dimulai, para peserta masih lagi membincangkan mengenai perang, pesta, makan dan pembikinan filem. Perbincangan persidangan sekarang yang berlangsung sudah jauh menyimpang dari agenda asal untuk mewujudkan perdamaian. Penyimpangan niat menimbulkan rasa kecewa di hati Sarjana Rohani. Beliau telah mengasingkan diri dari persidangan tersebut. Melihat suasana tersebut, Abdul Al sekali lagi ketawa, ketawanya itu menimbulkan kemarahan Timor Leng dan anggota persidangan , akhirnya Abdul Al telah didera dan diseret keluar dari dewan persidangan tersebut.

3 Februari - Persiapan pementasan filem oleh Martin di Abuhaul berjalan lancar. Setiap anggota konfrensi diberikan watak yang bersesuaian.

Bab : Kembali ke langit

4 Februari - Kleopetra telah berbincang dengan Sarjana Rohani mengenai ketidakpuasan hatinya terhadap Antonius. Menurutnya, Antonius telah mencemarkan nama baik mereka dari dunia alawi. Kata-kata Kleopetra telah disambut sini oleh Sarjana Rohani. Menurutnya kesemua mereka yang menghadiri majlis persidangan lebih mementingkan cinta, pesta dan hiburan, kecantikan berbanding dengan niat asal majlis persidangan. Sarjana Rohani telah ditangkap dan dipenjarakan oleh Timor Leng di atas nama persidangan perdamaian kerana pandangan yang diberikan olehnya dianggap mengancam majlis persidangan.

19 Februari - Melalui catatan Setiausaha, Timor Leng telah memberitahu anggota persidangan, Sarjana Rohani jatuh sakit dan sakit mental kerana tekanan kerja. Majlis persidangan telah bertukar fungsi dan bercampur aduk diantara pembikinan filem dan mencarikan perdamaian. Anggota persidangan sudah berpecah kepada dua puak iaitu mereka yang menyokong Sarjana Rohani dan Timor Leng.

6 Mac - Kumpulan persidangan perdamaian telah berubah fungsi. Setiap hari mereka asyik berbincang mengenai pembikinan filem ‘Ikhnaton’. Kumpulan Ketua Persidangan yang digulingkan oleh Timor Leng telah merancang satu misi untuk menyelamatkan Sarjana Rohani. Majlis Persidangan perdamaian telah ditunda sekali lagi, Kleopetra, Timor Leng dan Antonius telah dihantar pulang oleh Sarjana Rohani ke alam alawi melalui pesawat awan lembayung. Menurut Abdul Al , persidangan tersebut banyak memberikan pengajaran kepada masyarakat.
Setelah majlis persidangan ditunda, masih lagi terdapat seorang anggota persidangan yang baru sampai untuk menghadirinya iaitu Nuruddin Bey, wakil Mesir.


3.0 Pengenalan Kesusasteraan Islam.

Perbicaraan tentang sastera Islam telah mula dibincangkan dikalangan sarjana tempatan. Bagaimanapun, perbicaraan mengenai sastera Islam oleh kebanyakan ahli sastera di negara ini sehingga kini tidak menunjukkan perubahan yang besar kehadirannya. Terdapat pelbagai teori Kesusasteraan Islam yang diperkenalkan di Malaysia seperti Dr. Shafie Abu Bakar dengan Teori Takmilahnya, Mohd. Affandi Hassan dengan Teori Persuratan Baru/Pendekatan Tauhid, Mohd. Yusof Hassan dengan Teori SPB4L, Hashim Awang dengan Teori Pengkaedahan Melayu (yang dikatakan turut mempunyai nilai keislamannya kerana berkait-rapat dengan orang Melayu), serta Mana Sikana dengan Teori Taabudiyyah
Perbincangan awal tentang teori atau pendekatan kesusasteraan Islam adalah hadir melalui perdebatan hangat antara Sasterawan Negara Shahnon Ahmad dengan Kassim Ahmad pada tahun-tahun 1970-an dan 1980-an berkenaan dengan konsep kesusasteraan Islam. Menurut Shahnon Ahmad, sastera Islam ialah sastera kerana Allah, dan berdakwah untuk manusia. Sementara hasil karya ini dihasilkan oleh orang Islam itu sendiri. Tetapi bagi Kassim Ahmad pula, beliau berpendapat, sastera Islam itu ialah sastera yang menyokong kebaikan, tetapi tidak ditentukan siapa penulisnya. Hal ini bermakna, karya sebegini juga boleh dihasilkan oleh penulis yang bukan Islam pun.
Rahman Shaari, telah mendefinisikan sastera Islam sebagai sastera yang mengambil Islam sebagai penyelesai masalah. Menurutnya lagi, semua orang ada masalah dalam hidup ini, kerana itu, apa yang berlaku di dalam dunia sastera ini adalah peniruan kepada apa yang berlaku di luar sana. Terdapat dua jalur kepengarangan yang berkaitan dengan pengamalan sastera Islam. Jalur pertama ialah dengan mengambil sastera sebagai alat untuk memahami manusia. Hal ini dapat dilihat melalui novel The Outsider karya Albert Camus. Watak utama dalam novel berkenaan jelas membelakangi hal-hal agama sebaliknya hanya bertindak memaparkan sikap atau tingkah-laku manusia sahaja. Hal ini tergambar melalui watak utamanya yang tidak mengambil endah tentang kematian ibunya sendiri, terutamanya sewaktu urusan pengebumiannya. Sementara jalur kedua pula ialah dengan menggunakan sastera untuk betul-betul berdakwah kerana Islam. Hal ini dapat dilihat dalam karya-karya Sasterawan Negara Abdullah Hussin seperti novel Imam, novel-novel Aminah Mokhtar, Faisal Tehrani dan beberapa orang lagi.
Yusoff Zaky Yacob ( 1986:21) menyatakan sastera Islam sebagai salah satu cara dalam penyampaian nilai-nilai atau ajaran Islam yang berlainan dari tradisi keilmuan berasaskan literasi buku akibat pemisahan dan kegagalan generasi baru dalam menyerap tradisi keilmuan islam lama berdasarkan kitab-kitab tulisan jawi dan perkembangan bahasa yang pesat telah menghalang golongan agama dalam mengarang dan menulis buku berkaitan agama dengan menggunakan bahasa yang mudah. Penggunaan unsur-unsur sastera dalam menyalurkan dakwah Islam melalui cerita-cerita sejarah berdasarkan al-Quran dan al-Hadis dengan menggunakan bahasa yang begitu artistik dalam menyampaikan unsur dakwah. Sifat sastera Islam adalah adalah luas dan merangkumi seluruh kehidupan manusia seperti:
Mengambarkan konsep dan karya islam
Karya yang memancarkan sikap, motifiman dan takwa dalam pergolakan hidup manusia menentang kebejatan, tahyul dan khurafat
Karya yang mengambarkan detik-detik keluhuran antara manusia dengan khalidNya
Karya yang mempotretkan pengembaraan manusia mencari kebenaran
Penembusan cahaya keimanan dalam menembusi kehidupan yang bejat dan fasik
Kesedaran, keinsafan, kemesraan, kecintaan kepada objek yang benar , indah dan murni
Rasa kecintaan terhadap ketuhanan yang murni

Sastera Islam, sastera yang bersifat dakwah dalam menyampaikan dan penerapan nilai-ilai pandangan hidup yang luhur dan abadi yang telah ditentukan oleh Allah dan memenuhi kepentingan kerohanian dan jasmaniah yang bersifat membimbing dan memimpin. Sifat yang paling nyata sastera Islam, melahirkan keinsafan , kesedaran dan keluhuran jiwa kepada pembaca .

S.Othman Kelantan ( 1987:74 ) pula menyatakan konsep kesusasteraan Islam ialah satu bentuk kesusasteraan yang menggunakan bahasa sebagai visi untuk mengambarkan cita-cita keislaman , penerapan nilai-nilai pengajaran al-Quran, al-Hadis dan sunah Rasulullah SAW sebagai hasil interpretasi al-Quran dan Hadis.

Shahnon Ahmad ( 1993:477), kesusasteraan Islam adalah dicipta kerana Allah dan untuk manusia dapat memberikan keyakinan kepada seseorang dalam berkarya bahawa apa yang diperintah oleh Allah S.W.T untuk kesejahteraan dan kebahagian manusia.
Jika diambil pengertian atau definisi umum tentang sastera Islam, iaitu sastera yang menulis tentang kebaikan, di negara kita ternyata bukan sedikit karya sastera yang seperti itu. Baik novel, cerpen, sajak mahupun naskhah drama. Lebih-lebih lagi jika seseorang penulis itu sendiri mempunyai latar belakang pendidikan agama.
Teori hanya satu garis panduan atau kerangka contoh yang dicipta untuk rujukan semata-mata. Hal ini bermakna, jika seseorang itu menulis dengan berpaksikan kepada teori semata-mata untuk melahirkan sebuah karya sastera Islam, ia masih belum mampu dan memadai untuk melaksanakan konsep dakwah yang sebenar kerana pengarang masih berada di luar jalur pelaksanaannya. Seorang pendakwah, seharusnya berada di dalam, atau dalam bahasa yang paling mudah, beliau sendiri seorang pendakwah sejati, yang menggunakan medium sastera untuk menyampaikan maksud dakwahnya.
4.0 Teori Pengkaedahan Melayu
Teori Pengkaedahan Melayu merupakan salah satu pendekatan analisis teks yang berasaskan islam yang diperkenalkan oleh Profesor Dr. Hashim Awang, Menurut Hashim Awang ( 2002:1 ), teori ini termasuk ke dalam golongan teori yang dikenali sebagai grounded theory atau “ teori beralas/ berlandas” yang terbentuk dari hasil penyelidikan bersifat kualitatif, iaitu di dalamnya terbangun rumusan atau formula yang berupa prinsip-prinsip umum tentang karya atau teks sastera dan amalan-amalan yang berkaitan dengan kesusasteraan Melayu.

Teori ini dilahirkan dengan bertunjangkan kepada dua dasar pengkaedahan utama, iaitu Pengkaedahan Alamiah dan Pengkaedahan Keagamaan. Dengan berpandukan kepada tanggapan terhadap alam melalui perspektif budaya bangsa Melayu dan juga agamanya sendiri, maka pembentukan Pengkaedahan Alamiah dapat diwujudkan dalam tiga rangkaian pendekatan, iaitu Pendekatan Gunaan, Pendekatan Moral dan Pendekatan Firasat. Pendekatan Gunaan melihat karya sastera sebagai suatu objek atau benda ciptaan dalam alam yang juga merupakan suatu kejadian yang mempunyai sebab, hikmat, fungsi, tujuan, ukuran dan imbangan. Malah karya sastera yang dicipta oleh pengarang dengan keizinan Allah, paling utama diteliti dari sudut kegunaan atau kemanfaatan penghasilannya yang dapat diberikan kepada pembaca atau masyarakat, baik dilihat pada tahap ekstrinsik mahupun intrinsik. Dengan kata lain, karya sastera dapat ditanggapi sebagai alat yang boleh memberi guna kepada manusia dan kehidupannya pada kedua-dua peringkat zahir dan batin.

Pendekatan Moral pula dikaitkan dengan karya sastera sebagai suatu penciptaan seni yang menyingkapkan dan menyumbangkan pengalaman serta pengetahuan. Pengalaman yang tersingkap adalah pengalaman pengarang yang dirakamkan atau dipaparkan dalam karya sastera, yang terdiri daripada pemerian mengenai pelbagai ragam atau jenis dan perlakuan serta perbuatan manusia yang dapat pula memperkayakan pengalaman dan juga menjadi cermin perbandingan atau pengibaratan kepada pembaca. Tegasnya, dari karya sastera, pembaca bukan sahaja dapat menimba dan memperkayakan pengalaman serta pengetahuan, tetapi juga mengambil contoh tauladan atau kias ibarat untuk memperbaiki serta mempertingkatkan kehidupan.

Pendekatan Firasat ialah pendekatan yang ditunjangi oleh tanggapan bahawa karya sastera merupakan suatu kejadian alam yang merakamkan dan memanifestasikan pengalaman hidup yang penuh dengan daya kemisterian dan keimaginatifan dan dianggap oleh masyarakat Melayu sebagai bermakna kepada kehidupan. Ia perlu diberi perhatian untuk menemukan makna atau pengertiannya,seperti mentafsir makna mimpi (ta’bir), iaitu proses menemukan makna menerusi tafsiran lambang atau alamat tertentu yang wujud di dalamnya. Sastera adalah kejadian alam yang mempunyai makna atau pengertian yang penemuannya itu hanya dapat dilakukan menerusi proses ta’bir atau tafsiran.

Pengkaedahan Keagamaan, iaitu suatu pendekatan yang berdasarkan kepada keimanan yang bersendikan aqidah agama Islam. Pengkaedahan ini wujud berdasarkan kepada agama Islam sebagai agama anutan masyarakat Melayu. Rujukan paling utama adalah Al-Quran dan Hadith. Dari pengkaedahan ini maka wujudnya tiga pendekatan, iaitu Pendekatan Dakwah, Pendekatan Kemasyarakatan dan Pendekatan Seni.

Dalam Pendekatan Dakwah, melihat karya sastera sebagai suatu wadah atau saranan untuk mempertingkatkan nilai ketakwaan seseorang insan terhadap Allah. Sastera ditanggapi sebagai mengandungi persoalan-persoalan yang memaparkan pengisahan tentang sifat-sifat kemuliaan dan ketinggian Allah sehingga ia dapat dijadikan semacam ’kitab’ yang darinya pembaca dapat mengenali dan menghayati dengan lebih dekat dan khusyuk tentang diri dan sifat Allah yang demikian bertujuan menambahkan dan mempertingkatkan rasa kecintaan dan kehormatan manusia yang lebih besar dan suci terhadap-Nya.

Pendekatan Kemasyarakatan pula melihat karya sastera sebagai wadah tempat pendedahan segala macam persoalan yang berakarkan kepada tujuan-tujuan memberikan kebaikan dan kesejahteraan kepada masyarakat seperti yang dituntut oleh Islam. Sebagai suatu hasil seni yang mengutamakan keintelektualan dan keindahan, karya sastera dalam konteks ini bersesuaian untuk mendedahkan dengan berani, jelas dan benar permasalahan-permasalahan tentang kemungkaran, ketidakadilan, kepura-puraan, kerasuahan, penipuan dan penindasan, iaitu permasalahan-permasalahan yang dianggap sebagai punca kepada berlakunya kepincangan masyarakat dan keruntuhan iman umat Islam.

Pendekatan Seni pula pendekatan yang memberi penumpuan kepada aspek-aspek keindahan dalam karya sastera, iaitu keindahan yang membataskan dirinya kepada nilai-nilai etika yang tunduk kepada akidah dan ajaran suci Islam. Dilihat dalam ajaran dan amalannya, Islam memang mengutamakan kebenaran dan keindahan. Penghasilan karya sastera juga merupakan suatu amalan yang turut dituntut supaya membentuknya dalam acuan yang ada keteraturan dan keindahan, terutamanya keindahan yang memiliki nilai-nilai makna dan hikmah seperti yang terdapat pada keindahan alam semesta dari ciptaan Allah


5.0 Analisis teks Kleopatra dalam konperensi perdamaian oleh Mahmud Taimur berdasarkan Teori Pengkaedahan Melayu.

Mahmud Taimur berjaya mengungkapkan pelbagai persoalan yang terdapat dalam teks ini seperti unsur moral, kemasyarakatan, keagamaan dan sebagainya. Pengarang banyak mengemukakan unsur kasih sayang sesama makluk tanpa mengira ia manusia atau binatang, darjat atau pangkat. Sarjan Mutawali contohnya yang mahu memukul anjing yang menganggu majlis perdamaian telah dihalang oleh Timor Leng. Menurutnya adalah tidak wajar seekor anjing yang lemah, lapar dan tidak berdaya dianiayai sebaliknya memberikan perlindungan. Pengarang berjaya menggunakan perlambangan binatang sebagai alat untuk mengambarkan hubungan sesama manusia, antara golongan pentadbir dan rakyat jelata, miskin dan kaya .

Pendekatan Dakwah turut digunakan oleh Pengarang. Pengarang berjaya mewujudkan persoalan yang sering bermain difikiran masyarakat tentang kehidupan selepas mati dan hubungan antara mereka hidup dengan yang mati. Menurut pandangan Islam, hubungan saudara seagama tetap berterusan walaupun telah meninggal dunia seperti dikatakan oleh pengarang,
“saudara harus mengerti, bahawa ilmu pengetahuan moden dapat membuktikan , bahawa antara alam kita dengan alam akhirat, ya’ni alam arwah itu, telah ada hubungan yang konstan, hubongan yang sunggoh mena’jobkan, yang ta’ pernah terputus”.

Berdasarkan petikan di atas kita dapat memahami bahawa terdapat satu alam lain yang wujud selepas kematian. Hubungan ini amat mengagumkan dan tidak dapat digambarkan dengan kata-kata kerana ia termasuk dalam perkara ghaib yang wajib diimani dan segala keterangan mengenainya hanya dapat diketahui melalui wahyu. Dari segi dakwah, apa yang ingin dipaparkan oleh pengarang ialah segala amalan yang dilakukan di dunia akan diadili di akhirat, segala yang baik akan mendapat pahala dan segala kejahatan akan diberikan balasan azab neraka. Contohnya, Sarjana Rohani telah membawa ke dunia, Kleopetra dan Timur Leng untuk mengusahakan perdamaian di dunia. Kehadiran mereka telah memeranjatkan masyarakat dunia pada masa itu dan menimbulkan pelbagai polemik, sanjungan dan kesangsian. Perubahan sikap Timur Leng dari seorang yang bengis dan kasar kepada seorang yang baik dan alim seperti sikap menghormati tetamu menunjukkan satu perubahan diri dan penyesalan yang wujud dalam dirinya. Begitu juga dengan Kleopetra yang menolak perlawaan Julius Caesar, Antonius yang mengekori mereka untuk bersama-sama dengannya, walaupun pada amnya dunia tahu, hubungan mereka ibarat Romeo dan Juliet.

Pengarang juga turut membicarakan tentang persoalan roh dan hubungan dengan orang yang hidup dan mati. Anggapan umum bahawa roh seseorang yang telah meninggal dunia tidak seharusnya diganggu dan dibiarkan sahaja dengan keadaannya asalnya. Pengarang telah menyanggah pandangan masyarakat sejajar dengan perkembangan ilmu pendidikan telah mewujudkan satu hubungan yang konsisten antara yang hidup dengan yang mati. Hubungan alam roh dan manusia sebenarnya amat dekat dan rapat dengan manusia.

Selain itu juga pengarang juga membincangkan peranan otak dalam kehidupan manusia. Perbincangan tentang peranan dan fungsi otak yang berlaku antara Kleopetra dan Jeneral Zainal Yusuf Pasha yang digambarkan berdasarkan kejadian alam seperti tanah, laut dan sebagainya yang melambangkan keperibadian dan sifat manusia, baik, tenang, sabar, pemarah, jahat dan sebagainya. Otaklah yang mempengaruhi seseorang itu samada bersifat seperti seorang Nabi yang sentiasa mendapat rahmat dari Allah S.W.T atau bermoral rendah dan bersifat kebinatangan yang sentiasa mendapat kutukanNya. Penggunaan otak seeloknya dikawal dan berlandaskan syariat agar ia tidak menimbulkan kezaliman dan penganiayaan terhadap orang lain sebaliknya memandu manusia kearah kebaikan.

Sikap dan perlakuan manusia haruslah sentiasa berubah dalam menghadapi permasalahan hidup dan sentiasa berpegang kepada tali-tali Allah S.W.T sebagaimana yang telah termaktub dalam al-Quran dan diperkuatkan dengan hadis Rasullulah S.A.W yang mengatakan bahawa selagi manusia berpegang kepada al-Quran dan hadis, mereka tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Justeru masyarakat dunia haruslah menjadikan dunia yang dihuni ini bebas dari sebarang peperangan selaras dengan hasrat masyarakat dunia untuk melahirkan perdamaian yang abadi.

Perwatakan Timor Leng berjaya digambarkan oleh pengarang sebagai seorang yang hebat dan taat kepada Allah S.W.T. Sejajar dengan tarafnya sebagai seorang yang dihormati dan berilmu, yang di bawa khas dari alam yang lain, Timor Leng mengimamkan sembahyang di masjid, tidak memberati hal keduniaan, selalu bertindak sebagai ‘pelindong si-lemah’. Peranan Timor Leng adalah sejajar dengan syariat islam yang menekankan amar makruf nahi mungkar. Pengarang menyarankan pembaca atau masyarakat dunia agar mencari kekayaan dan ilmu sepanjang hayat. Nikmat masa hendaklah dimanfaatkan dengan sempurna agar membawa kebaikan kepada diri dan masyarakat seperti yang diucapkan oleh Sarjana Bahasa Antarabangsa, ‘kemudaan yang masih jerneh! Sunggoh senang masa itu!...Gunakan-lah kesempatan muda-mu…’

Kleopetra dalam konperensi perdamaian berjaya mengambarkan masyarakat pada kini yang hidup dalam kepura-puraan. Dunia yang mementingkan diri, kekayaan, sanjungan, penipuan, dan sebagainya. Pengarang turut menyindir masyarakat dunia pada masa itu yang gagal menyelesaikan pertikaian sesama sendiri. Seringkali perbincangan yang dibuat berakhir dengan kegagalan sehinggakan terpaksa menjemput orang asing yang sudah meninggal dunia untuk membantu mengusahakan perdamaian dunia. Sarjana Rohani yang diberikan amanah oleh penduduk dunia untuk membawa Kleopetra dan Timur Leng yang terkenal dengan kejahatan mereka semasa hidup di dunia dahulu sebagai salah seorang peserta dialog perdamaian. Ini adalah sesuatu yang mustahil pada amnya kerana roh orang yang meninggal tidak boleh dipanggil kembali ke dunia realiti. Pengarang cuba mengubah pandangan dan tanggapan masyarakat bahawa perilaku seseorang itu akan berubah sejajar dengan usia dan masa. Begitulah yang berlaku terhadap Timor Leng dan Kleopetra. Semasa hidup dahulu, Timor Leng seorang yang kejam, bengis, pembunuh dan menyebabkan manusia menderita. Beliau telah berubah selepas meninggal dunia, menjadi seorang yang gigih menganjurkan perdamaian, warak dan sentiasa bersyukur kepada Allah S.W.T dengan mengerjakan pelbagai ibadat, menderma dan sebagainya.

Mahmud Taimur, pengarang Kleopetra dalam konperensi perdamaian berjaya melontarkan permasalahan sosial dalam masyarakat. Sikap masyarakat pada masa itu yang suka mengampu, memberi rasuah dan penyalahgunaan kuasa dikalangan pemimpin menyebabkan negara atau masayarakat berada dalam situasi kacau bilau. Watak Ketua Konperensi, digambarkan sebagai seorang yang lemah, tidak berpendirian tegas dalam mentadbir konperensi dan selalu tunduk terhadap desakan anggota misalnya sewaktu mahu menghadiri majlis amal Organisasi Roti Hitam, menentukan jenis pakaian, pembatalan persidangan dan sebagainya sehinggakan Timor Leng mengambil kesempatan di atas kelemahan Ketua Konperensi, malah beliau telah mengetuai persidangan tersebut dan mengemukakan draf perdamaian tanpa merujuk Ketua Konperensi.

Di saat para perwakilan sibuk dalam mencari jalan perdamaian, terdapat segilintir masyarakat atau perwakilan yang hanya mementingan diri termasuklah Kleopetra, Timor Leng, Martin, Antonius, Sarjana Bahasa Antara Bangsa, Perwakilan Organisasi Roti Hitam dan Jeneral Mohamad Yusof Pasha. Mereka ini sibuk dan asyik maksyuk dalam mencari kekayaan diri seperti yang dilakukan oleh Martin, warga Amerika yang sentiasa menagih cinta dari Kleopetra sehingga tujuan utama persidangan tersebut tersasar jauh dari landasan. Pengarang telah berjaya mengaitkan permasalahan yang wujud dalam kelompok masyarakat pada masa itu.

Perbezaan pandangan dalam masyarakat menyebabkan dunia menjadi celaru dan semakin sukar bersatu. Perbezaan matlamat dan kepentingan menyebabkan persidangan perdamaian tidak dapat mencapai kata putus dan gagal membuahkan hasil dan saranan idea yang bernas. Contohnya kedatangan perwakilan Organisasi Roti Hitam untuk menjalankan misi kemanusiaan dengan memberikan bantuan makanan kepada masyarakat dunia pada amnya adalah satu pekerjaan yang baik tetapi dengan menggunakan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Peserta konperensi perdamaian dijemput hadir meraikan majlis amal yang dihiasi dengan pelbagai acara yang jelas bertentangan dengan syarak. Disaat begini, pengarang berjaya mengambarkan keinsafan di hati Timor Leng yang menjauhi majlis amal tersebut dengan menghadiri dan menghayati pertandingan bacaan al-Quran di masjid Sultan Hassan. Menurutnya, peperangan yang berlaku di kalangan manusia adalah sesuatu yang tidak jujur dalam membunuh saudaranya, kerana peperangan tidak dapat melahirkan kasih sayang dan kemanusiaan. Pandangan ini sejajar dengan saranan al-Quran yang mengharamkan seorang muslim menumpahkan darah muslim yang lain .Dalam Hadis Rasullulah S.A.W juga menekankan tentang lima hak seorang muslim terhadap saudara muslim antaranya maruah, harta dan nyawa.

Selain daripada itu, pengarang mengkritik sikap dunia waktu itu yang sering memaksa doktrin mereka ke atas masyarakat yang lain dengan menganggap dasar kenegaraan mereka adalah yang terbaik dan wajar diikuti oleh masyarakat dunia yang lain. Hal ini digambarkan melalui sikap Martin yang mempengaruhi peserta konperensi perdamaian dengan menggunakan filem sebagai wadah perdamaian dan bersifat global berbanding dengan persidangan. Pemaksaan penerimaan doktrin oleh sesebuah organisasi yang dominan telah dianggap sebagai lambang demokrasi oleh masyarakat dunia waktu itu dan katanya ‘Kekuasaan akan mengambil kesemuanya dan itu dikatakan cara baru yang terbaik’.

Masyarakat dewasa ini amat mementingkan perkembangan dan kemajuan hidup yang berteraskan kepada ilmu pendidikan. Kemajuan pendidikan dan sumbangan cerdik pandai telah mewujudkan dunia yang harmoni dan bersatu namun masih ada pemimpin yang menyalahgunakan kebijaksanaan dan ilmu untuk kepentingan dan kepuasan diri. Sokongan masyarakat terhadap pemimpin yang diibaratkan sebagai Nabi untuk membawa manusia ke arah kebaikan telah melahirkan satu corak pemikiran yang baru dan dianuti oleh manusia. Keberkesanan pendidikan dan pengajaran yang diberikan telah berjaya melahirkan satu generasi baru yang mempunyai nilai-nilai yang baik.

Kehidupan masyarakat yang menghormati dan memuliakan tetamu. Kedatangan Kleopetra dan Timur Leng ke majlis Konperensi Perdamaian disambut dengan penuh kemeriahan. Mereka telah menempatkan Kleopetra di Abulhaul Manakala Timor Leng di Masjid Sultan Hassan. Sifat memuliakan tetamu merupakan sikap yang terpuji dikalangan masyarakat arab dan dituntut oleh Islam.

Selain daripada itu, pengarang turut memaparkan tentang penerimaan masyarakat terhadap sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sedangkan bertentangan dengan nilai keagamaan dan norma kehidupan bermasyarakat. Penggunaan minuman keras dan rokok dikalangan masyarakat barat yang telah berdarah daging menyebabkan ia sukar untuk dibasmikan waalupun banyak membawa keburukkan dari kebaikkan, malah kerana kepentingan induvidu, ia terus diangkat sebagai lambang kemewahan masyarakat dan alat meraikan kejayaan. Janaan budaya barat terutama dari Amerika Syarikat telah banyak mempengaruhi masyarakat dunia pada masa itu yang menganggapnya sebagai lambang ‘keberanian dan berfikiran sihat’. Budaya dan cara hidup barat adalah amat bertentangan dengan nilai dan cara hidup seorang muslim yang wajib berlandaskan al-quran dimana dalam Islam jelas mengharamkan pengikutnya minum minuman yang memabukkan dan memudaratkan diri.

Kehidupan di dunia yang penuh dengan cabaran dan dugaan memerlukan sesorang itu bersifat waja, rajin, berani dan sentiasa mendampingi agamanya. Kelekaan manusia menyebabkan manusia terjerumus ke lembah peperangan dan kehinaan untuk memenuhi tuntutan nafsu yang tiada penghujungnya. Masyarakat sebegini, bukanlah sebuah masyarakat yang berani sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Pemilik Gudang sewaktu bersama dengan Martin dan Kleopetra semasa membicarakan minuman keras dan rokok yang mencandui dunia pada masa itu.
Perubahan kearah kebaikan bukanlah sesuatu yang mudah ibarat menukar kain atau pakaian seharian. Perubahan ke arah yang lebih baik melibatkan keseluruhan jiwa dan cara hidup. Pengarang telah mengkritik masyarakat waktu yang berpakaian seperti Arab dan melambangkan keislaman, sedangkan tindakan dan cara hidup seharian mereka penuh dengan kebatilan. Berjubah, berserban tebal dan mengenggam butiran tasbih yang besar seolah-olah seorang yang berilmu dan warak pada zahirnya tetapi tidak mengamalkan sifat dan cara hidup yang sebenarnya berpandukan Al quraan dan hadis. Sedangkan seorang Muslim Mukmin yang sejati dan sempurna imannya ialah mereka yang mengikrarkan dengan lidah, mengakui dengan hati dan melaksanakan dengan amal perbuatannya.

Selain daripada itu, pengarang turut menyelar sikap para ilmuan dan pemimpin yang dipilih. Pemimipin yang dipilih tersebut lebih mementingkan hal yang remeh temeh dan mengutamakan kepentingan diri. Kleopetra contohnya yang di bawa khas oleh Sarjana Rohani untuk membantu mencari perdamaian masyarakat dunia lebih mengutamakan hiburan, keramaian dan pembedahan hidung. Begitu juga dengan Sarjana Bahasa Antarabangsa yang mementingkan tidurnya, Vodka dan makanan. Semua perlakuan ini mendapat reaksi dan jelak masyarakat marhain yang diwakili oleh Abu Al.

Abu Al beberapa kali tergelak memikirkan perlakuan pemimpin yang gagal mendapat kata sepakat mengenai pekara yang remeh seperti istilah perang, memakai pakaian apa untuk menghadiri majlis amal dan sebagainya. Perlakuan Abu Al telah mendedahkan tembelang sebenar para pemimipin yang diakui oleh dunia, apabila teguran dari masyarakat bawahan gagal diterima oleh golongan pemimpin seperti yang berlaku ke atas Timor Leng. Beliau menunjukkan amarah yang keterlaluan dan tanpa merasa belas kasihan menghukum Abu Al. Suasana ini jauh berbeza jika kita berfikir sebagai hamba Allah yang sentiasa tidak sempurna dan juga jika kita meneliti sirah pemimpin pada zaman para sahabat yang sentiasa menjaga kepentingan umat serta rakyat dibawah pimpinannya melebihi kepentingan peribadi. Maka tidak hairanlah pemimpin zaman para sahabat seperti Khulafa AlRasyidin diakui sebagai pemimpin terhebat dan wajar di contohi oleh pemimpin-pemimpin masa kini.

Sikap masyarakat dunia telah berjaya ditelanjangi oleh pengarang. Pengarang berjaya mengutarakan beberapa konflik kepimpinan seperti pemimpin yang mengabaikan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Kleopatra dalam konperensi perdamaian banyak menceritakan gelagat pemimpin yang lebih mengutamakan perut, darjat, hiburan dan cinta. Misalnya, Martin, Antonius, Jeneral Zainal Yusof Pasha dan Kleopetra terjerat dalam cinta segi, manakala Timor Leng sibuk dengan program kebajikan binatang dan orang miskin, begitu juga dengan Martin seorang warga Amerika Syarikat yang sentiasa mencari ruang dan peluang untuk kepentingan diri. Sikap Martin yang menjadikan majlis konprensi perdamaian sebagai medan untuk mendapatkan kekayaan dirinya amat dikesali.

Pengarang juga berjaya mendedahkan kegagalan masyarakat atau pemimpin dalam memilih pemimpin yang berkualiti. Kegagalan dalam melantik pemimpin yang baik akan menyebabkan rakyat menanggung bahana. Penerimaan Martin oleh Majlis Konperensi sebagai salah seorang ahli perdamaian telah menyebabkan majlis tersebut bertukar menjadi sebuah pementasan filem ‘Ikkahanon’. Menurut Martin, perdamaian hanya dapat dicapai melalui filem sahaja, dan satu benda yang sia-sia mencarikan perdamaian yang tuntas didunia ini jika manusia hanya mementingkan diri sendiri sahaja.


Penggunaan pendekatan alamiah oleh pengarang telah berjaya mengambarkan tentang kehidupan masyarakat dunia pada masa sekarang ini. Menurut pengarang ‘sa-kuntum bunga ta’kan tampak indah benar, kalau tidak di-andam dan di-rangkai dalam bentok, dalam warna, dalam harum yang harmonis’ sebagai medium dalam menerangkan tentang kaitan dan hubungan sesama manusia, hubungan dangan pencipta iaitu al-Khalik. Bagaimanapun, hubungan antara manusia sesama manusia dan dengan al-Khalik tidak akan sempurna jika hambanya enggan mengakui dan tunduk kepada Allah. Kehidupan manusia tidak membawa apa-apa makna jika kehidupan lepas bebas tanpa terikat sebarang ikatan yang mana akhirnya akan mewujudkan sebuah masyarakat yang terumbang ambing. Hubungan manusia dengan al-Khalik seharusnya dihiasi dengan kepatuhan, kehambaan, pengabdian dan penyaksian kepada keesaan Allah dan kekuasaanNya.

Pengarang juga menganjurkan kepada masyarakat tentang kepentingan ilmu dalam sesebuah masyarakat. Orang yang berilmu disanjungi dan dihormati dan seringkali didambakan dalam mencari jalan penyelesaian. Kedatangan Sajana Bahasa Antarabangsa ke konperensi perdamaian disambut dengan baik dan penuh penghormatan. Ilmu amat penting kepada manusia sebagai penyuluh hidup dan membimbing kejalan yang diredhai oleh Allah. Pengarang juga turut menyindir masyarakat yang terlibat dalam konperensi perdamaian, disamping menjalankan usaha kebaikkan, mereka juga turut terlibat dalam kemaksiatan seperti perjudian, penipuan dan tipu muslihat. Sikap Sarjana Bahasa Antara Bangsa yang sering mabuk menyebabkan konperensi tersebut tidak dapat dijalankan dengan lancar.

Saranan yang dilakukan oleh pengarang ini sejajar dengan penurunan wahyu pertama dan juga banyak hadis-hadis Rasulullah yang menekankan kepentingan yang menuntut ilmu. Kealpaan masyarakat dalam mencari ilmu agama menjadikan mereka terus hanyut dalam kesesatan. Masyarakat waktu itu hanya lebih mementingkan syiar dari pengamalan seperti monolog dalaman Sarjana Bahasa Antara Bangsa, ‘Sunggoh indah menara2 yang mencakar langgit itu, sa-akan2 hendak melepaskan diri dari segala kekotoran bumi ini dan dari segala dosa manusia ….Tetapi kenapa tidak beresuara’.

Allah telah menegaskan dalam al-Quran bahawa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang itu atau sesuatu kaum jika dirinya sendiri tidak berusaha merubah dirinya. Begitu jugalah yang berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat pada masa itu. Pengarang menyorot kembali sikap manusia yang selalu alpa dan suka berfoya-foya. Antonius contohnya selalu mengambil kesempatan dengan kelekaan konperensi perdamaian. Beliau selalu berfoya-foya dengan Flora dan Janet pekerja Martin. Pengarang mengutarakan persoalan, bahawa sukar bagi seseorang itu untuk berubah walaupun masa telah beredar. Begitu jugalah dengan Antonius, seorang individu yang datang ke dunia secara kebetulan tanpa di undang dari alam kematian, masih lagi tiada perubahan dalam hidupnya, sejak dari dulu sehinggalah ia kembali ke dunia.

7.0. Rumusan.
Perkembangan sastera arab moden banyak membincangkan isu semasa sebagai satu medium dalam menghasilkan sesuatu karya. Keprihatinan dan keupayaan pengarang dalam menggunakan isu semasa berjaya membentuk satu masyarakat yang bermoral. Semuanya berbeza dengan karya barat yang bersifat realistik dan hipokrit dalam mempamerkan sesebuah karya. Keupayaan pengarang menghasilkan pelbagai karya dengan melihat pelbagai perspektif kemasyakatan menyebabkan sastera arab atau sastera islam amat berbeza sama sekali dengan sastera barat yang lebih mementingkan karya berbanding nilai-nilai kemanusian. Sastera Islam seharusnya jujur mengolah pelbagai isu agar dapat melahirkan satu momentum yang membawa kepada perubahan minda masyarakat agar menginjak potensi ruhani dan jasmani ke noktah yang lebih diredhai Allah dan berusaha memperdalam iman hamba mencintai pencipta. Melalui penggunaan pendekatan Pengkaedahan Melayu yang berteraskan Islam, kaedah ini berjaya menyelongkar pelbagai persoalan masyarakat dan dunia amnya yang cuba dikemukakan oleh Mahmud Taimur. Keupayaan pengarang dalam menyampaikan mesej menjadikan karya ini amat sesuai untuk diangkat sebagai sebuah karya sastera yang berteraskan Islam.
Sumber

Hashim Awang, Dato’, 1993, Pengkaedahan Melayu dalam kajian dan kritikan kesusasteraan tanah air, Dewan Sastera, Januari 1993
Mahmud Taimur, 1966, Kleopatra dalam konperensi perdamaian, Pustaka Nasional, Singapura

Rujukan
Al-attas, Syed Muhammad Naquib, 1970, Islam faham agama dan asas akhlak, Kuala Lumpur , ABIM.

Achmad Atho’illah Fathoni, 2007, Leksikon sasterawan Arab moden: biografi dan karyanya, Yogyakarta, Indonesia

Hashim Awang, 2002, Pendekatan pengkaedahan Melayu, Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Mana Sikana (peny.),1997,Teori Sastera dan Budaya dalam Kajian Akademik, Bangi: Jabatan
Persuaratan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rahimin Affandi Abd. Rahman,2000, Kebudayaan Melayu dan Islam di Nusantara: Suatu analisa pengkaedahan dalam Seminar hukum Islam semasa peringkat kebangsaan ( ke-3: 7-8 November, Kuala Lumpur)

Ranofla Dianti Irwan, “Sekitar perbahasan teori sastera Melayu”, dlm. Berita Minggu, 14 Julai 2002.

Samsina Abdul Rahman,2005, Pentakmilahan pengkaedahan Melayu dan pengaplikasiannya dalam genre puisi dalam Hajijah Jais dan Muhammad Ikhram Fadhly Hussin ( selenggara), Seminar teori dan kririkan serantau, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shahnon Ahmad, 1981. Kesusasteraan dan etika Islam, Kuala Lumpur, Fajar Bakti.

Shanon Ahmad,1986, Kebudayaan Islam dan hubungan dengan kebudayaan nasional dalam Mahayudin Yahaya (Haji), Islam dan pembangunan negara, Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shahnon Ahmad, 1993, Sastera sebagai seismograf kehidupan, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

S. Othman Kelantan,1986, Sumbangan para intelektual Islam di Malaysia terhadap pembentukan kebudayaan dalam Ismail Hussein (seleng), Sastera dan agama, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tajul Arif Mohd Yusof, 2006, Persoalan masyarakat dalam novel terpilih Singapura: tinjauan pengkaedahan Melayu dalam Mana Sikana (penyunting), Sastera:memeluk akar menyuluh ke langgit, Jabatan bahasa dan budaya Melayu, Insititut Pendidikan Nasional, Universiti Teknologi Nanyang, Singapura.

Yusoff Zaky Yacob,1986, Menyuburkan sastera Islam di Malaysia dalam Mahayudin Yahaya , Islam dan pembangunan negara, Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kertas persidangan.

Umar Junus, “Teori dan kreativiti: Problematik pengembangan teori Sendiri”, kertas kerja yang dibentangkan dalam Kolokium Membina Teori Sastera Sendiri, anjuran Bahagian Teori dan Kritikan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur di Hotel The Summit, Subang USJ pada 6 – 8 Disember 1999.

Md. Salleh Yaapar, “Teori Sastera mandiri dalam perkembangan globalisasi”, kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Kritikan Sastera Melayu Serantau, anjuran Bahagian Teori dan Kritikan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur di Hotel Parkroyal, Kuala Lumpur pada 24 – 26 September
2001.

mempopularkan teater di seklah

Mat Zain Manun
Rosli Manas
Salamah Atan

Kertas kerja direka khusus untuk memenuhi tuntutan Mahaguru Dr. Ani berkaitan dengan Drama dan teater Melayu, UPSI


Mempopularkan Teater Tradisional Di Sekolah.
1. Pendahuluan

Berdasarkan etimologis istilah “drama “ berasal dari bahasa Yunani dengan kata sebagai berikut: “dram” yang bererti “gerak” . “dramaoi” yang bererti “menirukan”. Istilah drama ini kemudian tersebar luas menjadi istilah internasional yang maksudnya adalah “suatu cerita/karangan yang dipertunjukkan di atas pentas oleh para pelaku dengan perbuatan-perbuatan”. Dalam bahasa Melayu, drama lebih dikenali dengan istilah ‘sandiwara’.
Drama merupakan genre sastera dalam jenis cereka atau fiksyen. Dewasa ini, banyak karya drama diterbitkan dalam bentuk buku, ditayangkan melalui televisyen, dan diperdengarkan melalui radio. Malah, drama dianggap jenis sastera yang paling hampir dengan kita. Drama dicipta untuk dipentaskan atau dilakonkan. Drama memerlukan pelakon yang memainkan peranan watak. Barisan pelakon aksi-aksi yang ditetapkan dan dilafazkan dialog yang disediakan. Terdapat dialog berbentuk puisi, hingga dinamakan drama puisi. Ada juga drama yang ditulis bukan dengan tujuan dipentaskan, tetapi hanya untuk dibaca. Drama jenis ini dinamakan drama bacaan.
Orang yang menggerakkan drama disebut sebagai aktor atau pelakon. Drama menurut masanya dapat dibezakan dalam dua jenis iaitu drama baru dan drama lama. Drama Baru atau disebut juga sebagai drama moden merupakan drama yang memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dan umumnya drama yang disiarkan atau ditayangkan bertema kehidupan manusia sehari-hari. Memiliki nilai yang mampu memberikan pengajaran kepada audiens yang menyaksikannya.
Teater lama atau disebut juga teater tradisional adalah teater khayalan yang umumnya menceritakan tentang kesaktian, kehidupan di istana atau kerajaan, kehidupan dewa-dewi, kejadian luar biasa, dan sebagainya.Keistimewaan teater berbanding genre lain dalam bidang sastera terletak pada ciri-cirinya. teater dipentaskan dan ditayangkan secara langsung dan memerlukan komiten yang tinggi dalam kalangan pelakon-pelakonnya. Teater ada cerita (mesej), pelakon, penonton dan tempat. Teater itu kerja (Produksi). Teater itu seni gabungan imaginasi ke realiti (kreativiti) dan meyentuh perasaan. Juga melibatkan mood (perasaan hati), feeling (perasaan), kosentrasi, stabil, kesungguhan, bakat dan minat.- Dalam teater pelakon meniru watak–watak.Teater adalah persembahan langsung.
Oleh sebab teater dipentaskan dan dipertontonkan kepada khalayak, maka teater lebih istimewa berbanding genre lain. Teater juga merangkumi pelbagai aspek yang terdapat dalam genre lain sastera. Teater juga menggunakan genre lain dalam pementasan. Masa yang diperlukan untuk menjayakan produksi agak lama dan komitmen yang tinggi diperlukan. Maka, teater dianggap lebih menarik berbanding genre lain sastera.

2. Teater tradsional

Teater rakyat atau teater tradisional dapat di senaraikan mengikut negeri-negeri di Malaysia iaitu Sarawak : Bertanduk, Bubu Menari, Alup, dan lain-lain campuran seni teater suku kaum peribumi bukan Melayu.Sabah: Mag Ombak,Daling-daling.Selangor: Cempuling, Kenterang, Randai, Mahidin dan Baahai ( Banjar)Negeri sembilan: Randai, Rentak Kudo, Bongai, Tumbuk KalangTerengganu: Ulit Mayang, Ulit Badang, Main Puteri, Saba, NobatKelantan: Bageh, Makyung, Menorah, Dikir Barat,Main PuteriJohor:
Kuda Kepang, Wayang Orang, Ketopak, Ghazal, Ceracap Inai, Zapin .Melaka: Dondang Sayang dan lain-lain unsur saduran dari Portugis, Baba Nyonya.Perak: Dabus, Terengganu: Ulit Mayang, Ulit Badang, Main Puteri, Saba, NobatKedah;Cak Noge, Gendang Keling, Hadrah,GhazalPerlis: Canggung, Gendang KelingPulau pinang: Ghazal, Boria
Pada dasarnya setiap bentuk teater yang berorentasikan kepada suatu proses yang dapat memberi kesedaran, mengembangkan sikap kritis, pengetahuan dan nilai-nilai yang baik adalah teater pendidikan.

3. Kepentingan teater tradisional

Pendidikan teater memiliki sifat multilingual, multidimensioanl, dan multikultural. Multi bermaksud pengembangan kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan media. Pendidikan teater mempunyai peranan dalam pembentukan peribadi serta didikan yang seimbang berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara. Kementerian Pelajaran Malaysia berdasarkan subjek Komsas yang mengandungi tajuk-tajuk drama yang boleh dipersembahkan oleh pelajar-pelajar. Tujuannya adalah memberi peluang kepada pelajar pengalaman estetik iaitu berekspresi dan berapresiasi,pelajar dapat memahami mesej-mesej yang hendak disampaikan dalam teater tradisional, dan keunikan teater tradisional yang tersendiri dan perlu dikekalkan.

Selain itu melalui teater tradisional pelajar dapat memahami sifat multikultural iaitu memberi kesedaran kepada pelajar tentang apresiasi sesebuah budaya dan kebudayaan. Pelajar dapat dibentuk sikapnya hidup secara budaya beradab serta bertoleransi dalam masyarakat dan budaya yang berbilang kaum. Teater tradisional juga dapat memainkan peranan dalam membentuk seseorang pelajar itu dari segi multikecerdasan. Melalui multikecerdasan perkembangan dapat dicapai dari kecerdasan intrapersonal, interpersonal, visual spasial, muzik, linguistik, logik matematik, naturalis,
kecerdasan kretiviti, kecerdesan spriritual, moral dan kecerdasan emosional. Teater tradisional yang mempunyai sifat multilingual dapat memberi pengembangan kemampuan pelajar secara kreatif dengan pelbagai cara iaitu secara bahasa rupa, bunyi, gerak dan aksi-aksi semasa berlakon.4.0 Mempopularkan Teater Tradisional di Sekolah.

Falsafah Pendidikan Kesusasteraan di Malaysia bertujuan menjana minda dari segi rohani dan jasmani, mengukuhkan jati diri, menyuburkan budaya bangsa dan memupuk sikap budaya saing kearah pembinaan insan bestari. Kesusasteraan Melayu dan Komsas merupakan mata pelajaran yang diajar peringkat sekolah menengah seluruh negara. Kurikulum kesusasteraan Melayu yang di dalamnya terkandung tajuk-tajuk drama bertujuan untuk memenuhi hasrat falsafah pendidikan Negara iaitu melahirkan insane seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Dalam mempopularkan perkembangan teater tradisional ia merupakan suatu persembahan yang memberi pengajaran dan pembelajaran terhadap pelajar sekolah. Dalam perkembangan sistem pendidikan yang serba canggih, teater tradisional tidak dapat lari dari menghadapi cabaran demi cabaran. Kesusteraan Melayu (komsas yang mengandungi drama atau teater tradisional kurang diminati pelajar sekolah). Golongan pendidik perlu prihatin agar teater tradisional menjadi popular di kalangan para pelajar sekolah.

Sikap para pelajar dan minat masyarakat terhadap dunia sastera semakin berkurangan. Para guru sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting untuk menarik minat pelajar dalam dunia sastera yang mempunyai kaitan dengan persembahan teater tradisional. Pihak sekolah seharusnya menekankan bahawa seni teater tradisional dapat membentuk peribadi dan keunggulan yang jitu kepada pelajar-pelajar sekolah. Pengisian program mata pelajaran Kesusasteraan Melayu dan Bahasa Melayu melalui aktiviti minggu bahasa yang dijalankan hendaklah seimbang antara teori dan isu semasa (sesi ceramah dan motivasi) dengan praktikal (sesi bengkel) ditambah pula dengan sesi apresiasi (persembahan) menjadi satu pakej yang menarik dan sangat memikat pelajar terhadap usaha mempopularkan teater tradisional di sekolah.

Pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran guru tidak banyak membantu memberikan rangsangan yang boleh membangkitkan minat pelajar terhadap teater tradisional. Guru yang mengajar mata pelajaran Kesusasteraan Melayu dan Bahasa Melayu selalu dikaitkan dengan persembahan teater. Peranan guru untuk menarik minat pelajar dalam teater tradisional hendaklah bermula diperingkat sekolah rendah lagi. Guru-guru janganlah mengambil jalan mudah dengan menekankan matlamat peperiksaan semata-semata tanpa menjalankan aktiviti di luar bilik darjah. Seni teater tradisional seandainya kurang dipelajari maka subjek Kesusasteraan Melayu dan Bahasa Melayu secara tidak langsung dikatakan tidak berkembang. Lama-kelamaan kandungan subjek ini akan ketinggalan ditengah-tengah arus perkembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu jika tidak disuntik dengan sebarang pembaharuan, lama-kelamaan ia tidak dinamik sama sekali, lalu tidak langsung relevan dengan perkembangan semasa.

Dalam usaha pihak sekolah untuk menarik minat pelajar dalam teater tradisional, guru seharusnya memiliki sifat dan kemahiran dalam bidang teater bagi mencetuskan minat pelajar terhadap teater tradisional. Berikut merupakan langkah-langkah mempopularkan teater tradisional di sekolah antaranya guru bahasa dan Kesusasteraan Melayu memberi galakan kepada pelajar dengan membaca karya-karya sastera yang berkaitan dengan drama tradsional. Pelajar-pelajar perlu diajar kaedah dan teknik dalam tetater agar pelajar dapat menghayati watak yang diberi dan dapat memberi lakonan yang berkesan.

Guru yang terlibat dengan teater juga sepatutnya melibatkan diri secara langsung dengan dunia teater yang dianjurkan oleh badan-badan tertentu. Kalaupun tidak terlibat secara langsung dalam menghasilkan karya, dengan menghadiri seminar-seminar dapat menambahkan pengetahuan guru dalam bidang teater tradisional. Pengetahuan yang diperoleh oleh guru boleh diajar kepada pelajar. Sikap guru sendiri seharusnya mempunyai bakat dan minat untuk menarik pelajar meminati teater. Sekiranya guru dapat melakukan secara berkesan dalam bilik darjah secara tidak langsung akan merangsang pelajar berminat dalam bidang teater.

Aktiviti-aktiviti yang menarik dalam seni teater seperti persembahan drama, misalnya pelajar dibimbing untuk melakonkan drama Jangan Bunuh Rama-rama karya Sasterawan Negara Noordin Hasan. Dengan ini pelajar berpeluang menampilkan bakat mereka dan menyampainan perembahan sebagai satu manifestasi penghayatan teater tradsional. Persembahan teater dalam proses pengajaran dan pembelajaran seharusnya menggunakan ICT agar dapat menarik minat pelajar terhadap seni tetater.

Dalam mempopularkan teater tradisioanal di sekolah guru yang terlibat seharusnya menjalankan sesi ceramah atau bengkel drama atau teater dengan menjemput pelakon-pelakon terkenal seperti Rosyam Nor, Erra Fazira dan sebagainya yang pastinya pelajar akan berasa bangga dan teruja dapat bertemu dan mengenali dengan lebih dekat pelakon tanah air.

Dalam hal ini, sekolah mestilah memainkan peranan yang lebih ke arah memupuk minat teater di kalangan pelajar. Tujuannya supaya dapat membendung dan mengalihkan kecenderungan perkara yang tidak sihat di peringkat awal lagi. Bagi merealisasikan keadaan ini, pebagai program dan aktiviti drama atau teater perlu disusun secara sistematik. Penubuhan persatuan atau kelab seperti kelab drama dan teater atau persatuan kebudayaan dapat member peluang kepada pelajar yang meminati teater untuk meluaskan pengalaman. Sekaligus bertindak sebagai agen pengenalan kepada pelajar yang baru hendak berjinak-jinak dengan bidang teater. Keadaan ini dapat menanam minat dan rasa cinta terhadap drama atau teater.

Pihak sekolah juga boleh berusaha mengadakan pertandingan drama atau teater. Dengan seumpama ini dapat melahirkan ramai bakat-bakat muda dalam bidang teater. Secara tidak langsung teater dapat menghasilkan seorang pelajar yang berani dan luas pengetahuan.Dalam menghasilkan sesuatu karya dalam teater, pelajar perlu pengetahuan yang luas melalui pengahayatan skrip, pemerhatian dan juga pengamatan yang tajam terhadap watak yang diberi.

Pihak Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran perlu aktif menganjurkan lebih banyak pertandingan drama, teater atau pertandingan yang mirip persembahan teater seperti pertandingan membaca sajak dan sebagainya. Pertandingan boleh diadakan di peringkat daerah, negeri dan peringkat kebangsaan. Bagi merealisasikan program ini, hadiah yang lumayan dan munasabah boleh disediakan. Hal ini dapat menarik minat para pelajar. Sebagai penghargaan dan penghormatan pelajar-pelajar yang terlibat dalam dunia teater dibawa melawat ke lokasi-lokasi pembikinan filem yang terdapat di negara kita.

Sebagai langkah bijak, penggiat filem wajar adaptasi lebih banyak karya sastera. sepatutnya ada timbal balik antara karyawan filem dan sasterawan. Iaitu dalam meningkatkan produksi yang sekaligus akan memasyarakatkan sastera kerana ia merupakan suatu kaedah memartabatkan sastera di kalangan pelajar. Karya-karya sastera seperti novel Shahnon Ahmad Rentong, Ranjau Sepanjang Jalan dan Srenggeng telah difilemkan dan dijadikan drama televisye. Jika ditinjau balik, sebelum ini sastera rakyat seperti Laila Majnun, Bawang Putih Bawang Merah, Si Tanggang dan sebagainya pernah menemui khlayak di pawagam.Pelajar-pelajar yang meminati bidang teater tidak mustahil dapat melakonkan watak-watak teater tradisional seperti yang terkandung dalam buku teks Komsas iaitu Drama Puteri Hang Li Po, Drama Kezaliman Membawa padah dan sebagainya.

Peranan televisyen dan radio juga tidak kurang penting dalam mempopularkan teater tradisional di sekolah. Contohnya pihak televisyen boleh menyiarkan secara langsung pertandingan drama tradisional sekolah-sekolah peringkat kebangsaan secara lansung untuk tontonan umum. Selain itu, pihak penyiaran boleh memaparkan satu program khas dalam bidang teater kepada pelajar-pelajar. Ini merupakan satu program berilmu dan penting bagi pelajar yang mencintai teater. Drama radio juga dapat membantu usaha sekolah untuk mempopularkan teater. Pelajar-pelajar boleh digalakkan untuk menghasilkan skrip drama radio yang menarik.

Bagi melanjutkan lagi usaha murni dalam mempopularkan persembahan teater tradisional seharusnya diperbanyakkan pertandingan-pertandingan drama atau teater. Persembahan yang lebih kerap dapat mengundang pelajar-pelajari untuk mengikutinya. Pihak sekolah juga boleh membawa pelajar-pelajar yang meminati dunia teater menyaksikan teater dan drama di Istana Budaya. Untuk menarik minat pelajar seharusnya harga tiket patut diberi potongan kepada pelajar. Walaupun pelajar-pelajar berminat tetapi jika tidak berkemampuan, pelajar-pelajar tidak berpeluang menikmati persembahan hebat di Istana Budaya. Persembahan yang dapat ditonton oleh pelajar dapat melihat aksi watak, mengamati jalan cerita dan menyelami sesuatu teater atau drama dengan lebih berkesan lagi. Maka, impaknya lebih berkesan berbanding persembahan yang ditonton di televisyen.


5.0 Kesimpulan
Kesimpulannya teater tradisional masih mampu menarik minat pelajar sebagai satu aktiviti luar bilik darjah yang popular dan wajar diadakan disetiap sekolah. Mempelajari atau penghayatan dalam seni teater dapat membentuk jiwa pelajar sejajar dengan Falsafah Pendidkan Negara. Seandainya usaha-usaha mempopularkan teater tradisional diberi sokongan dan tenaga yang menyeluruh dari semua pihak ia pasti menjadi begitu segar serta signifikan pada masa ini. Tidak mustahil seni teater tradisional mendapat sambutan pelajar-pelajar sekolah.

Sebenarnya untuk mempopularkan teater tradisional terletak di bahu para guru terutama guru-guru bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu. Guru yang prihatin tentang pentingnya teater tradisional agar ia dipelajari oleh setiap pelajar supaya ia tidak ditelan zaman. Guru-guru nanti tidak dipersalahkan oleh generasi akan datang tentang ketulusan kita mempertahankan dan memelihara khazanah bangsa Melayu.


BIBLIOGRAFI

A.Teeuw (1995). Sastera dan Ilmu Sastera-Penghantar Teori Sastera. Kuala Lumpur:
Dewan bahasa dan Pustaka.


Kamaruddin Hj. Husin (1998). Kaedah Pengajaran Kesusasteraan. Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka.


Rahman Shaari (1998). Kesusasteraaan Dalam Pendidikan Sastera. Selangor: Fajar
Bakti Sdn. Bhd.


Rahimah Bujang (1994).Drama Melayu: Dari Skrip Ke Pentas. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.


Mohd Ghazali Abdullah(1995). Teater Tradisional Melayu, Kementerian Kebudayaan
Kesenian dan Pelancongan Malaysia.


Rahmah Bujang,(1975). Sejarah Perkembangan Drama Bangsawan. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaaka.